Hoi. Wat is InDifferent?

InDifferent is een organisatie die vindt dat elke school een inspirerende en veilige plek moet zijn. 

Wat bedoel je daarmee?

Een plek waar iedereen zichzelf kan zijn en zich op eigen wijze kan ontwikkelen, in veiligheid en vrijheid, ongeacht wie, hoe en wat je bent of wil zijn.