DOCENTEN PAGINA

Deze pagina geeft wat extra informatie over ons programma. 
Meer informatie over de activiteiten vindt je hier.

STAPPENPLAN

Hieronder vind je tips om de Indifferent community op je eigen school te starten. 

STAP 1
Maak Indifferent bekend.
– hang posters op
– zet een tekst op de website van de school
– vertel erover in de mentorles (evt met powerpoint)
– verwijs door naar onze website www.indifferent.nl
– volg ons op instagram @indifferent.nl

STAP 2
Plan de leerlingen meet-ops.
Zie de planning hieronder en zet de data, tijdstippen en lokalen vast voor het hele jaar.

STAP 3
Nodig leerlingen uit en vorm een groep. 
– Leerlingen persoonlijk vragen werkt het beste. Zij kunnen vrienden meenemen. 
Maak gebruik van bestaande organen. Leerlingenraad? Theatergroep? 
Laat ze een groepsapp maken. Als er veel leerlingen zijn kun je twee groepen maken: een kerngroep die organiseert en een groep die erbij zit. 
Kies eventueel per jaarlaag een ambassadeur, een leerling die een jaar lang de kar trekt en aanspreekpunt is.

STAP 4
Houd de bijeenkomsten. 
Deze bestaan doorgaans uit drie onderdelen:
1 Kletsen met drinken en snacks
2 Activiteit (spel, ijsbreker, gesprek, etc.)
3 Overleg over
– de aankomende activiteiten
– de taken
– wat leerlingen zelf willen organiseren of doen op school
– informeer de leerlingen over het jaarprogramma en de binnen- en buitenschoolse activiteiten.
– etc.

Bij deze bijeenkomsten worden ten minste twee regels gehandhaafd: 
– Niemand staat alleen, neem mensen op in de groep.
– Zodra een (nieuwe) leerling binnenkomt wordt hij of zij door leerlingen verwelkomd. Het binnenkomen is vaak het lastigst, dus heet de leerling welkom, stel hem of haar voor aan andere aanwezigen, bied wat drinken aan, etc.
– Geef elkaar de ruimte, laat elkaar uitpraten, luister naar elkaar. 

MEET-UPS

Op elke deelnemende school vormt zich een groep van leerlingen en docenten. Hieronder zie je hoe vaak zij bijeenkomen. Voor elke bijeenkomst wordt indien gewenst een programma aangeleverd. 

LEERLINGEN MEET-UPS
Op elke school wordt elke drie weken een leerlingen meet-up gehouden. Hier wordt bijgekletst, worden leuke activiteiten gedaan en de aankomende activiteiten, acties en evenementen georganiseerd. Scholen plannen zelf een dag in de week waarop dit handig is.

Data:
Week 38 14 tot 18 september
Week 41 5 tot 9 oktober
Week 44 26 tot 30 oktober
Week 47 16 tot 20 november
Week 50 7 tot 11 december
Week 1 4 tot 8 januari
Week 4 25 tot 29 januari
Week 8 22 tot 26 februari
Week 14 6 tot 9 april
Week 19 10 tot 14 mei
Week 22 31 tot 4 mei – juni
Week 25 21 tot 25 juni
Week 28 12 tot 16 juli

DOCENTEN MEET-UPS
De docenten van deelnemende scholen vormen samen ook een community, zodat ze elkaar kunnen ondersteunen bij het opzetten en organiseren van Indifferent. Daarom worden 5  meet-ups gehouden, op onderstaande donderdagen van 19.30 tot 21.00 uur in Rozet Arnhem. 

Data:
Donderdag 3 september 2020
Donderdag 5 november 2020
Donderdag 14 januari 2021
Donderdag 25 februari 2021
Donderdag 13 mei 2021