Goed educatief materiaal is van essentiële waarde voor een optimaal leerproces.

InDifferent ontwikkelt educatief materiaal rondom thema’s en onderwerpen die in te zetten zijn voor burgerschapsvorming.

Enkele belangrijke criteria hiervoor zijn:

InDifferent illustratie 010 Web

Nauwkeurigheid & betrouwbaarheid

Het educatief materiaal is gebaseerd op betrouwbare bronnen om nauwkeurige informatie aan leerlingen te verschaffen.

Duidelijkheid & samenhang

Het educatief materiaal is duidelijk en gemakkelijk te begrijpen, met een logische informatiestroom die gemakkelijk te volgen is.

Relevantie & betrokkenheid

Het educatief materiaal is relevant voor het leven en de interesses van studenten en betrekt hen bij het leerproces.

Diversiteit & inclusiviteit

Het educatief materiaal weerspiegelt de diversiteit van de samenleving en bevordert inclusiviteit door stereotypen te vermijden en meerdere perspectieven te bieden.

Creativiteit & innovatie

Het educatief materiaal stimuleert creativiteit en innovatie door informatie op nieuwe en boeiende manieren te presenteren.

Toegankelijkheid 

Het educatief materiaal is toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond of capaciteiten, door meerdere formaten aan te bieden en verschillende leerstijlen te accommoderen.

Afstemming met educatieve doelen

Het educatief materiaal sluit aan bij educatieve doelen en normen en is ontworpen om leerlingen te helpen die doelen te bereiken.

Vormgeving in onderwijs is cruciaal voor effectief leermateriaal. Visueel aantrekkelijk materiaal biedt verschillende voordelen: 

Verhoogde betrokkenheid van leerlingen

Verbeterd begrip van de stof

Stimuleert motivatie en interesse in leren

Illustraties en infographics helpen bij complexe concepten

indifferent illustraties-17

Geïnteresseerd geraakt of heb je vragen? 
Neem vrijblijvend contact met ons op.