Goed educatief materiaal is van essentiële waarde voor een optimaal leerproces.

InDifferent ontwikkelt educatief materiaal rondom thema’s en onderwerpen die in te zetten zijn voor burgerschapsvorming. InDifferent heeft een eigen methode ontwikkeld voor het educatieve materiaal. Enkele belangrijke factoren hiervoor zijn:

NAUWKEURIGHEID EN BETROUWBAARHEID

Het educatief materiaal is gebaseerd op betrouwbare bronnen om nauwkeurige informatie aan leerlingen te verschaffen.

DUIDELIJKHEID EN SAMENHAN

Het educatief materiaal is duidelijk en gemakkelijk te begrijpen, met een logische informatiestroom die gemakkelijk te volgen is.

RELEVANTIE EN BETROKKENHEID

Het educatief materiaal is relevant voor het leven en de interesses van studenten en 

betrekt hen bij het leerproces.

DIVERSITEIT EN INCLUSIVITEIT

Het educatief materiaal weerspiegelt de diversiteit van de samenleving en bevordert inclusiviteit door stereotypen te vermijden en meerdere perspectieven te bieden.

CREATIVITEIT EN INNOVATIE

Het educatief materiaal  stimuleert creativiteit en innovatie door informatie op nieuwe en boeiende manieren te presenteren.

TOEGANKELIJKHEID

Het educatief materiaal is toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond of capaciteiten, door meerdere formaten aan te bieden en verschillende leerstijlen te accommoderen.

AFSTEMMING MET EDUCATIEVE DOELEN

Het educatief materiaal sluit aan bij educatieve doelen en normen en is ontworpen om leerlingen te helpen die doelen te bereiken.

Vormgeving speelt een belangrijke rol in het onderwijs door de effectiviteit van educatief materiaal te vergroten.

Goed grafisch ontwerp heeft vele voordelen. Het kan de betrokkenheid van leerlingen en het begrip van de stof verbeteren. Visuele hulpmiddelen zoals illustraties, infographics en grafieken kunnen leerlingen helpen complexe concepten te begrijpen en informatie vast te houden. Onderwijsmateriaal wordt visueel aantrekkelijker en interessanter gemaakt, wat kan leiden tot meer motivatie en interesse in leren. 

Geïnteresseerd geraakt of heb je vragen? 
Kom met ons in contact!