Ik doe deze belofte aan mezelf:

Ik zal niemand
intimideren
kleineren
negeren
pesten
uitschelden
uitlachen

op grond van
cultuur
etniciteit
fysieke kenmerken
gender
mentale gesteldheid
seksualiteit
sociale omstandigheden
of om welke reden dan ook.

Ik discrimineer niet