Tekst Posters – Ik discrimineer niet. En jij?

Ik pest jou niet omdat je gay bent

Ik lach jou niet uit vanwege jouw seksualiteit

Ik negeer jou niet vanwege jouw gender

Ik intimideer jou niet vanwege jouw huidskleur

Ik scheld jou niet uit vanwege jouw afkomst

Ik minacht jou niet vanwege jouw mentale welzijn

Ik pest jou niet vanwege jouw stoornis

Ik lach jou niet uit vanwege jouw religie

Ik negeer jou niet vanwege jouw handicap

Ik scheld jou niet uit omdat je transgender bent

Ik intimideer jou niet omdat je non binair bent

Ik lach jou niet uit omdat het mij niet duidelijk is of je een jongen of meisje bent

Ik intimideer jou niet vanwege de afkomst van jouw ouders

Ik lach jou niet uit vanwege jouw gewoontes

Ik pest jou niet vanwege jouw autisme

Ik kleineer jou niet omdat je in een rolstoel zit

Ik lach jou niet uit omdat je geen dure merkkleding draagt 

Ik discrimineer niet. En jij?

Tekst Manifest – Ik discrimineer niet. En jij?

Ik zal niemand

negeren / pesten / uitschelden / intimideren / uitlachen / kleineren 

op grond van

seksualiteit  / gender / etniciteit / cultuur / mentale gesteldheid  / fysieke kenmerken / sociale omstandigheden

of om welke reden dan ook. 

Ik discrimineer niet. En jij?