We staan in ons gedachtegoed niet alleen en worden geïnspireerd door verschillende (inter-) nationale instellingen, organisaties en experts. Zie hieronder enkele voorbeelden.

De SDG’s van de Verenigde Naties zijn zeventien doelen om de wereld een betere plek te maken in 2030. InDifferent biedt invulling aan de SDG’s bij met name deze vier doelen: 

Doel 4 Kwaliteitsonderwijs

Scholieren doen kennis en vaardigheden op over duurzame ontwikkeling, duurzame levensstijlen, mensenrechten en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Scholen promoten een cultuur van vrede, geweldloosheid, diversiteit en mondiaal burgerschap. 

Doel 5 Gendergelijkheid

“Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet alleen een mensenrecht, maar ook de basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld”, aldus de Verenigde Naties.

Doel 10 Ongelijkheid verminderen

Economische groei moet inclusief zijn. Iedereen moet gelijke kansen hebben en betrokken worden bij alle sociale, economische en politieke aspecten van de maatschappij.

Doel 17 Samenwerken om doelen te behalen

Om alle doelen te behalen in 2030 moeten regeringen, bedrijven, burgers en organisaties samenwerken. Gezamenlijke principes en waarden, een gedeelde visie en gedeelde doelen zijn nodig op mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau.

 

De vooraanstaande Professor in Educatieve Theorie en Pedagogiek Gert Biesta formuleerde in 2015 in zijn boek ‘Het prachtige risico van onderwijs’ de drie doelen van onderwijs. Zie de doelen hiernaast in een infographic. 

Deze doelen zijn even belangrijk, maar zijn over het algemeen genomen in ons huidige onderwijssysteem uit balans, aangezien kwalificatie de voornaamste aandacht krijgt. InDifferent vindt dat voor de drie doelen gelijkwaardige aandacht moet zijn en richt zich op socialisatie en persoonsvorming voor het herstel van een goede balans.

Gemeente Arnhem vindt het belangrijk dat alle jongeren zichzelf kunnen zijn en zich ontwikkelen op een autonome manier. Daarom heeft de gemeenteraad op 11 november 2020 unaniem besloten dat op alle middelbare scholen een soortgelijke groep als InDifferent zou moeten starten. InDifferent heeft de opdracht gekregen om dit praktisch uit te voeren, in samenwerking met COC Midden Gelderland.