DE WEEK VAN RESPECT 2020

Door Denise uit HAVO 5 op 9 november 2020

IEDEREEN DIE…..

‘Respect is het gevoel of uiting waarmee je laat merken dat je iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens.’

Maandag 9 november 2020 besproken we dit onderwerp met de nieuwe kerngroep van InDifferent, samengesteld door meneer Noteboom, als introductie voor de week van respect. De week van het respect is de week die bijdrage levert aan de sociale veiligheid in de klas, op school en in de buurt. Een persoonlijk verhaal staat hierbij centraal.

De week van respect begon voor een aantal leden van InDifferent het achtste uur in lokaal 23. Er waren leerlingen van verschillende leerjaren, niveaus en leeftijden aanwezig. De meesten kenden elkaar niet. Ze hadden elkaar vast wel eens door de lange gangen van de school zien lopen of zien zitten in een klaslokaal, maar een naam hadden ze nog niet bij die persoon.  De bedoeling van de bijeenkomst was dan ook niet alleen uitleg krijgen over respect en de week ervan, maar ook om elkaar te leren kennen. Meneer Noteboom bedacht daarom het spel: ‘Iedereen die…’

Een voorbeeld: ‘Iedereen die zich veiliger is gaan voelen op school door het ontstaan van InDifferent.’ De bedoeling was dat je opstond en zou lopen naar een andere plek als je ermee eens was of je bleef zitten als dat niet zo was. De persoon die geen stoel meer had, bleef staan in het midden van de kring en bedacht een ander onderwerp.

Op deze manier leerden we elkaar goed kennen. Een fijne, gezellige sfeer ontstond,  die meteen heel vertrouwd aanvoelde. De persoonlijke informatie blijft binnen de groep en zal niet naar buiten komen. Uit respect kan ik dus niet verder in details gaan over wat er besproken werd. Dat is immers ook waar de week van het respect omdraait.

DEBAT

Op woensdag 11 november 2020 volgde ik het debat in de klas bij meneer Noteboom. Ik ging  achter in de klas zitten en keek alles rustig aan terwijl ik aantekeningen zat te maken. De les begon met een uitleg van meneer Noteboom over de week van respect. Stil luisterden de leerlingen en na een tijdje vroeg meneer Noteboom: “Wat is respect?”

“Wat is respect?”
Ze kregen de opdracht om op een groot A3-formaat vel papier een mindmap te maken. In het midden stond respect. Daarom heen stonden woorden en zinnen van de kinderen wat volgens hun met respect te maken had. Toen de tijd om was moesten ze per groepje vertellen wat ze hadden opgeschreven.  Ik begon een beetje te lachen toen het eerste groepje werd aangewezen. En wat ze zeiden ging als volgt: “We hebben niks opgeschreven. Een discussie ontstond en niemand was het met elkaar eens.” Al snel waren de volgende groepjes aan de beurt. Het ene groepje zei: “Aardig zijn voor anderen”. Het andere groepje zei: “Accepteren zoals ze zijn.” Ook werd er gezegd dat er niet gepest mag worden en dat je elkaar moet behandelen zoals je zelf ook behandeld wilt worden. De antwoorden waren erg verschillend en een gedreven discussie ontstond. Zo praatten de kinderen steeds door elkaar heen. Meneer Noteboom vroeg dan ook steeds om stilte en elkaar uit te laten praten. Nadat er was gepraat over wat respect nou eigenlijk is begon het debat echt. Ik was erg benieuwd naar de verschillende meningen. 

Stelling 1
“Respect is iemand behandelen zoals je zelf ook behandeld wilt worden.”

Het viel me op dat de meesten het daar mee eens waren. Zelf ben ik het er ook mee eens. Je wilt toch altijd met respect behandeld worden? Dan zou je dat niet doen bij een ander. Over deze stelling werd uiteindelijk lang gediscussieerd. Als voorbeeld werd iemand met ADHD genomen. Stel iemand heeft ADHD werd er gezegd. “Die kan niet rustiger worden dan dat hij of zij al in “rust” is.”

Stelling 2
“Ik vind dat er bij ons op school respectvol met elkaar om wordt gegaan.”

Bij deze stelling reageert de klas erg verschillend. Er is enige twijfel. Volgens sommigen wordt er in de pauzes vaak respectloos tegen anderen gedaan. Het argument daarbij was dat er geen docent bij zit. Een meisje werd een keer uitgescholden en daar werd niets aan gedaan. Meneer Noteboom vertelt de leerlingen dat ze altijd naar de mentor toe moeten komen als er zoiets gebeurt en niet bang moeten zijn om zoiets te verklappen. De mentorklas en de mentor kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat op elke school mensen niet respectvol worden behandeld.

Stelling 3
“Ik vind dat we in onze klas elkaar met respect behandelen.”

Weer zijn de meesten het er mee eens. Eén van de leerlingen zegt: ‘Soms worden er stomme grapjes gemaakt.’ De leerling legt uit dat er soms weleens vervelend wordt gepraat, maar dat iedereen verder gewoon aardig tegen elkaar is. Meneer Noteboom aan het woord:  ‘Je moet elkaar een open sfeer geven. Je moet fouten kunnen maken en alle ideeën moeten verwelkomd worden.’ Ik vond dat erg goed gezegd. Stel jij hebt een idee en iemand zegt tegen je dat het hartstikke slecht is, dan zou je helemaal dichtklappen. Als je de volgende keer een idee hebt zou je niks zeggen, omdat je bang bent dat het weer slecht wordt gevonden. Misschien was dat idee juist een super goed idee. Helaas kan niemand het dan te horen krijgen en dat is dan erg jammer. Daarom is het inderdaad goed als ideeën met open armen worden verwelkomt.  

Stelling 4
“Als een docent of leerling jou op school niet respectvol benaderd hoef jij diegene ook niet met respect te behandelen.”

Een jongen roept door de klas: ‘Ik zou iets terug roepen en er niet over nadenken.’ Waarop een andere leerling antwoordt: ‘Als je iemand respectloos benaderd en als diegene het terug doet en jij doet het vervolgens nog een keer, dan eindigt het nooit en zal er ook geen respect ontstaan.’ Dat vond ik erg goed gezegd en daar was ik het dan ook mee eens. Het beste is om naar de mentor te gaan. Je doet iets terug, maar niet op een respectloze manier. Het belangrijkste is om bij jezelf te denken: ‘Ik wil een respectvol persoon zijn.’

 

Dit waren de vier stellingen die in het debat waren behandeld. Ik vond dat de antwoorden erg mooi en goed waren. Het viel me op dat veel mensen het met elkaar eens waren en dus uiteindelijk ongeveer hetzelfde denken over respect. Als laatste moest er nog een winnaar worden gekozen. Die winnaar werd nooit aangewezen. Het belangrijkste was om nog eens lekker na te denken over wie het mooiste heeft gezegd en dat doe ik ook.  Ga jij dat ook doen?

In deze week van respect heeft Denise elke dag een andere leerling geïnterviewd die actief is bij InDifferent. Je leest deze interviews via onderstaande knop. 

TERUG NAAR LEERLINGEN BLOG