Arnhemse jongeren creatief bezig met onderwerp racisme

23 maart 2023
RTV Connect

Door: Tian van der Snee

Arnhemse jongeren creatief bezig met onderwerp racisme

ARNHEM - “Jongeren werden tijdens een workshopmiddag in Rozet op een creatieve manier bewust gemaakt van racisme en discriminatie. Deze onderwerpen spelen ook onder jongeren en we willen ze bij elkaar brengen, zodat ze met elkaar in gesprek kunnen gaan”, aldus Elmar Noteboom, directeur van InDifferent, die de middag organiseerde.

Jongeren tussen de twaalf en achttien jaar konden zich vrijwillig aanmelden voor de workshopmiddag. Tijdens de workshops hielden zij zich op een creatieve manier bezig met racisme en discriminatie. Het doel is jongeren bij elkaar te brengen, zodat ze in een veilige setting hierover kunnen praten. "De onderwerpen racisme en discriminatie spelen ook onder jongeren. Dat zie je bijvoorbeeld terug op het internet", legt Noteboom uit. Zo worden er online voor- en tegenargumenten verspreid over racisme en discriminatie. "InDifferent wil dat jongeren met elkaar in gesprek gaan en hen de ruimte geven om over deze onderwerpen na te denken."

Hoe de workshopmiddag er in Rozet aan toeging, zie je in deze video:

Niet alleen Noteboom ziet dat jongeren zich bezighouden met racisme, ook wethouder Kundic merkt dit. Kundic: "Jongeren zijn de toekomst in onze stad. We vinden het daarom belangrijk dat zij zich bewust zijn over racisme en discriminatie." Volgens de wethouder moet iedereen zichzelf kunnen zijn in Arnhem, ongeacht hun huidskleur, seksualiteit of geloof. "Met zo’n middag als deze willen we jongeren bij elkaar brengen met verschillende achtergronden."

Geen plek voor racisme in Arnhem
In Arnhem is er geen plek voor racisme of discriminatie. Volgens wethouder Maurits van de Geijn moeten alle Arnhemmers zich gezien, gehoord en veilig voelen. Ongeacht hun kleur, geaardheid, beperking, gender of afkomst. Van de Geijn: "Ook in Arnhem vinden er voorbeelden van racisme plaats en dat moet stoppen."

InDifferent is een organisatie die vindt dat elke school een inspirerende en veilige plek moet zijn.