Met InDifferent willen we bereiken dat iedereen zich op school thuisvoelt!

21 juli 2019
Jong in Arnhem

Door: Loes

”Met InDifferent willen we bereiken dat iedereen zich op school thuisvoelt!”

Elmar Noteboom is tekendocent op het Dorenweerd College. Samen met een groepje leerlingen is hij daar InDifferent gestart, een groep die staat voor gelijkheid, inclusie, diversiteit en respect op school. InDifferent wil de sfeer op school positief beïnvloeden, zodat iedereen zich er veilig en thuis voelt. Hoewel InDifferent begon met een groep van 7 leerlingen, zijn ze nu al uitgegroeid tot een groep van maar liefst 75 leerlingen, en dat aantal groeit nog steeds. We spraken met Elmar en drie leerlingen over het succes van InDifferent en de toekomst van dit bijzondere project.

Hoe zijn jullie op het idee van Indifferent gekomen?
Elmar: ”Eigenlijk zijn er twee verhalen. Joost, een van mijn leerlingen, kwam bij mij met de vraag of we op school iets konden doen rondom homoseksualiteit. Op dat moment was hij de enige van de 1200 leerlingen die openlijk uit de kast was gekomen. Het andere verhaal is dat ik al heel lang het idee had om iets te doen met inclusie, diversiteit en gelijkheid op school. Eerst dacht ik aan GSA (Gay Straight Alliance, red) oprichten, maar uiteindelijk heb ik dat niet gedaan. Ik wilde namelijk dat een dergelijk initiatief echt vanuit de leerlingen zelf wordt opgezet, in plaats van dat het door een docent wordt geïnitieerd. Toen kwamen we erachter dat zo’n GSA bijna alleen maar op seksualiteit is gericht, en dat vonden we eigenlijk te beperkend. Er zijn namelijk ook leerlingen die met hele andere dingen worstelen, en daar moet ook een plek voor zijn.”

Zo kwam Silke (16) ook bij InDifferent terecht. ”Ik ben Silke, ik zit in de vierde klas. Op de basisschool werd ik gepest omdat ik meer een ‘jongensmeisje’ was. Uiteindelijk kwam ik op de middelbare school uit de kast, wat best lastig voor mij was. Het kostte mij echt veel moeite, met name omdat ik het moeilijk vond om mezelf te accepteren. Door mij aan te sluiten bij InDifferent, kan ik jongeren die in een soortgelijke situatie zitten ondersteuning bieden bij het proces van uit de kast komen.”

Hoe is die opstart verder verlopen?
Elmar: ”Ik heb het er eerst met Joost over gehad, en hem gevraagd om wat mensen bij elkaar te verzamelen die zo’n initiatief ook echt belangrijk en leuk vinden. Ditzelfde heb ik ook gevraagd aan Silke, die ondertussen ook al uit de kast was gekomen. Toen hebben we een middag in een lokaal gezeten met een aantal leerlingen en hebben we het idee verder besproken. Uiteindelijk waren er zeven leerlingen die zich echt hebben aangesloten. Vervolgens hebben we gekeken hoe we het initiatief schoolbreed bekend konden gaan maken. We zijn begonnen met een posteractie, met daarop foto’s van leerlingen en een positieve boodschap over diversiteit. Door die posters werden wij echt serieus genomen, ook door docenten. Dat heeft heel veel effect gehad.”

Hoe hebben jullie zoveel leerlingen bij InDifferent gekregen?
”Dit komt mede door de presentaties die we met InDifferent hebben gegeven over wat InDifferent nou eigenlijk is. Ook hebben een aantal leerlingen hun eigen coming out verhaal verteld, wat veel leerlingen erg bijzonder en indrukwekkend vonden. Daarnaast hebben we een filmavond georganiseerd, die door zo’n 100 leerlingen werd bezocht. Dat was een hele positieve dag, waardoor veel meer leerlingen zich aansloten bij InDifferent. Er zijn nu zelfs kids die nog in groep 8 zitten en naar onze school willen, puur omdat InDifferent hier zit. Misschien wel het allerbelangrijkste: dit initiatief en alle bijbehorende ideeën komen rechtstreeks vanuit de leerlingen, waardoor er veel draagvlak is voor InDifferent”, aldus Elmar.

Silke: “We begonnen als een klein clubje waar niet naar omgekeken werd. Maar omdat we het serieus en professioneel aanpakken, groeit het aantal deelnemers flink. Momenteel zitten we op zo’n 75 tot 80 deelnemers. Wat we ook echt merken is dat leerlingen die vragen hebben over bijvoorbeeld seksuele geaardheid, discriminatie of depressie, deze vragen veel gemakkelijker durven te stellen. Dat valt echt op. Er zitten veel brugklassers bij InDifferent, en dat heeft een aantrekkende kracht. Ik heb van meerdere leerlingen gehoord dat ze door InDifferent specifiek voor het Dorenweerd College hebben gekozen. De sfeer in en om de school is echt verbeterd door InDifferent.”

Hoe zien jullie de toekomst van InDifferent?
Elmar: “Ten eerste hoop ik dat op andere scholen in de regio ook een eigen InDifferent gaat ontstaan. Hier zijn we nu ook al mee bezig, het SGA en Het Venster zijn inmiddels ook een InDifferent aan het opstarten.. Ik wil elke maand tussen de één en vier activiteiten organiseren in de regio Arnhem. Dat doen wij in samenwerking met verschillende organisaties, zoals Willemeen, Focus Filmhuis, Boka en Rozet. Ik hoop dat de activiteiten die wij hier organiseren ook op andere scholen worden georganiseerd. Maar ik hoop ook dat scholen elkaar kunnen treffen met deze groep, zodat we als het ware een nog grotere groep kunnen creëren.

Wij krijgen vanaf nu ook subsidie, waarmee we nog leukere activiteiten kunnen organiseren, bijvoorbeeld optredens. Als in Arnhem veel scholen mee gaan doen, hebben we ook de ambitie om InDifferent nog verder te laten groeien. We gaan lespakketten ontwikkelen, gastlessen verzorgen, workshops organiseren en er komt een voorstelling met dans, theater, beeldende kunst en muziek die op scholen opgevoerd gaat worden. Uiteindelijk hoop ik dat we InDifferent natuurlijk kunnen opheffen wanneer iedereen geaccepteerd wordt zoals hij of zij is, maar dat is jammer genoeg een nogal utopische gedachte.”

Jullie doen ook mee aan het Fashion en Design Festival Arnhem, kunnen jullie daar wat meer over vertellen?
“Het thema van het Fashion en Design Festival Arnhem is dit jaar ‘We Are People’. Ik zag dat thema als een uitgelezen kans om de stem van jongeren te vertegenwoordigen. Jongeren beginnen zichzelf echt te ontdekken en ‘mens’ te worden. We hebben een expositie in Rozet met kunstwerken van meer dan 300 leerlingen van verschillende scholen. Ook organiseren we een uitgebreid en divers programma voor leerlingen, zoals een filmavond in Focus Filmtheater, lezingen, een modeworkshop en een Safe Space. Alles is gratis of kost maar 1 euro. En we presenteren onszelf aan iedereen die InDifferent interessant vindt. Dat doen we met een heleboel leerlingen die allemaal hun eigen verhaal vertellen. Dit gebeurt op dinsdagavond 11 juni om 19.30 uur in Rozet. Iedereen is van harte welkom en bij deze uitgenodigd!”

De leerlingen vertellen dat ze graag inclusie willen uitstralen. Daaronder vallen onder andere seksuele geaardheid, etnische achtergrond, geloof etc. “Ons doel is om via kunst, onze ideeën en identiteiten over te brengen. Met mode kun je makkelijk een beeld en idee overbrengen, wat het praten over dit soort onderwerpen makkelijker maakt.”

InDifferent is een organisatie die vindt dat elke school een inspirerende en veilige plek moet zijn.