INDIFFERENT OP SCHOOL

InDifferent heeft een eigen methode ontwikkeld om scholen te ondersteunen bij het aanpakken van inclusie, diversiteit en respect. Deze methode onderscheidt zich door:

Diversiteit & inclusie

InDifferent richt zich niet op een specifieke thematiek, maar op het hele spectrum van diversiteit tegelijk. Wij gaan uit van het idee dat bij alle bestaande minderheden de basisbehoefte gelijk is, namelijk jezelf mogen en kunnen zijn zonder het gevaar te worden gediscrimineerd. Een inclusieve aanpak dus.

Actualiteit

Onze thema’s zijn niet statisch maar dynamisch. We bewegen mee met de dynamiek van maatschappelijk actuele thema’s. Zowel op lokaal als (inter-)nationaal niveau; van wat zich afspeelt in de klas, op school of in de stad tot gebeurtenissen uit het nieuws en speciale vaststaande data zoals Paarse Vrijdag en de Week van Respect.

Voor & door leerlingen

Alles wat InDifferent voor leerlingen onderneemt gebeurt in samenspraak met de leerlingen zelf. Dat heeft immers de grootste impact. Doordat zij aangeven wat er speelt en hoe ze hierop willen reageren, blijft ons aanbod dichtbij de belevingswereld en behoefte van de leerlingen.

Integratie in het onderwijs

Naast het betrekken van leerlingen bij de vrijwillige activiteiten van InDifferent, ontwikkelen we educatief materiaal voor het lesaanbod, zodat alle leerlingen met regelmaat in contact komen met onze thema’s en vindt een blijvende verandering plaats.

InDifferent bereikt dit door het vormen van een community, het aanbieden van een activiteitenprogramma en het ondersteunen van scholen.

Community

Een essentieel onderdeel van InDifferent is de vorming van een community van leerlingen en enkele docenten. Hier is iedereen welkom die zich wil inzetten voor inclusie, diversiteit en respect. Dit is een veilige en vertrouwde groep, waar leerlingen samenwerken aan activiteiten en nieuwe vrienden maken. Op deze manier wordt gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling en de vergroting van kennis en acceptatie van andere waarden, normen en cultuurkenmerken.

Jongerenraad
In de InDifferent jongerenraad zitten vertegenwoordigers van leerlingen van verschillende scholen. Zij bepalen mede de inhoud van het programma.

Activiteitenprogramma

Regelmatig organiseren we activiteiten rondom bestaande (inter-)nationale data, waarbij een of meerdere thema’s centraal staan. Deze kunnen zowel binnen schools als buitenschools zijn en kunnen bestaan uit debatten, festivals, films kijken, podcast maken, kunstuitingen en alles wat de leerlingen aandragen.

Social media
Ook is
InDifferent actief op social media, dit zijn belangrijke kanalen om de huidige generatie jongeren te bereiken, informeren en activeren. De voornaamste doelen zijn het onderhouden van contact en een groepsgevoel met de community, uitwisselen van ervaringen en ideeën en het inspelen op de actualiteit.

Ondersteunen van scholen

InDifferent ondersteunt scholen op verschillende manieren: 

Lesmateriaal
InDifferent ontwikkelt educatief materiaal voor docenten om op leuke, autonome en effectieve wijze belangrijke actuele thema’s bespreekbaar te maken. Dit wordt ontwikkeld door ervaren professionals en maakt gebruik van diverse digitale en analoge middelen. Het wordt zodanig gemaakt dat elke docent er een eigen draai aan kan geven en voorzien van tips voor extra verdieping, zoals filmtips, artikelen, lesactiviteiten, etc.

Invulling van:
– het anti-pest beleid
– het diversiteitsbeleid;
– het cultuurprogramma. 

Met de integrale aanpak van InDifferent werken we op verschillende niveau's en in alle leerjaren samen aan een veilige school.

InDifferent_012

Hiervan zijn de beoogde resultaten:

Toename van:

– de sociale cohesie;
persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden bij leerlingen en docenten;
– kennis en verdraagzaamheid van andere normen, waarden en culturen.

Afname van:
– pesten, discriminatie en racisme;
– problematiek zoals depressie, uitsluiting, schooluitval.

Activiteitenprogramma

Zo zorgen we samen met de leerlingen en docenten dat de school school een inclusieve plek is waar iedereen gelijk is, in veiligheid en vrijheid, ongeacht etniciteit, gender, seksualiteit, afwijking, handicap of stoornis.

InDifferent_Groep_005