INDIFFERENT IS VOOR INCLUSIE, DIVERSITEIT EN RESPECT EN TEGEN PESTEN, DISCRIMINATIE EN RACISME

ONS DOEL

Ons doel is dat elke school een inclusieve plek is waar iedereen gelijk is, in veiligheid en vrijheid, ongeacht etniciteit, gender, sekse, seksualiteit, afwijking, handicap, stoornis of om welke reden dan ook. 

ETNICITEIT

Een sociaal-culturele identiteit met gezamenlijke kenmerken als nationaliteit, verwantschap, religie, taal, fysieke kenmerken, cultuur of geschiedenis en de daaraan ontleende normen en waarden.

GENDER, SEKSE & SEKSUALITEIT

Iedereen heeft een sekse, gender en seksuele oriëntatie. Dit is niet altijd aan de buitenkant te zien. We zijn feministen, dus voor juridische gelijkheid tussen de seksen. Tegen huiselijk en seksueel geweld.

AFWIJKINGEN, HANDICAPS & STOORNISSEN

Fysieke, mentale en sociale afwijkingen, handicaps en stoornissen zijn er in alle soorten en maten en hebben vaak grote invloed op het dagelijkse leven. Denk aan bijvoorbeeld  angststoornissen, anorexia, autisme, depressies, gehoor- of zichtbeperking. 

WAT DOET INDIFFERENT?

InDifferent organiseert verschillende activiteiten, evenementen en lessen die te maken hebben met onze bovenstaande thema’s. Zie hier wat we doen:

COMMUNITY 

Met alle leerlingen die deze thema’s belangrijk vinden, vormen we een community, die door enkele docenten wordt ondersteund.

JONGERENRAAD

In de InDifferent jongerenraad zitten vertegenwoordigers van leerlingen van verschillende scholen. Zij bepalen mede de inhoud van het activiteitenprogramma. 

ACTIVITEITEN

Regelmatig organiseren we activiteiten rondom verschillende bestaande (inter-)nationale dagen, waarbij een of meerdere thema’s centraal staan. Onze activiteiten kunnen bestaan uit debatten, festivals, films kijken, podcast maken, maar ook lesprogramma’s die docenten tijden de les kunnen gebruiken. 

Bekijk hier het activiteitenprogramma van 2021-2022

DOCENTENTRAININGEN

Door het trainen van docenten worden scholen geholpen om inclusie, diversiteit en respect te integreren in het curriculum. Daarnaast worden scholen voorzien van de nodige handvatten om een community van scholieren te vormen en onderhouden. 

 

INDIFFERENT VROEGER, NU EN IN DE TOEKOMST

VROEGER

In 2017 is op het Dorenweerd College op initiatief van leerlingen en onder leiding van tekendocent Elmar Noteboom een community ontstaan die zich InDifferent heeft genoemd. Zij vonden dat de school niet inclusief was, dat veel leerlingen buitengesloten werden omdat ze ‘anders’ zijn dan de norm. Ze besloten hier iets aan te doen en organiseerden acties en activiteiten om belangrijke onderwerpen bespreekbaar te maken en het bewustzijn op school te vergroten. Dit sloeg aan en binnen een jaar bestond de community uit meer dan honderd leerlingen en was InDifferent uitgegroeid tot een integraal onderdeel van de school. Leerlingen, docenten, ouders en de schoolleiding merkten dat de cultuur op school positief was veranderd.

NU

InDifferent begon ook op andere scholen te ontstaan en besloot een stichting te worden. Momenteel werkt InDifferent samen met vijf verschillende scholen in de regio Arnhem. We hebben een uitgebreid netwerk van culturele instellingen en zelfstandig ondernemers in Arnhem (link) met wie we een uitgebreid activiteitenprogramma (link) aanbieden. De gemeente Arnhem heeft in 2020 een motie aangenomen die onze werkzaamheden en doelen ondersteunt. We staan klaar om op alle scholen van Arnhem van start te gaan.

IN DE TOEKOMST

Een van onze doelen is dat InDifferent integraal onderdeel is van elke school in Nederland. Onze focus ligt hierbij in de eerste instantie op het voortgezet onderwijs maar zal later worden uitgebreid naar zowel het primair onderwijs als vervolgonderwijs. 

InDifferent_013