Baz Laarakkers

Hij / hem
Artist Educator

Als mens hebben we best een ingewikkeld bestaan. De wereld lijkt steeds complexer te worden, de samenleving steeds harder en de gedachtes in onze hoofden zijn ook niet altijd even constructief. Kunst is een manier om je te verhouden tot deze gedachtes, de wereld te bevragen en vorm te geven aan je gevoel. Helaas is kunst ook voor veel mensen best moeilijk te begrijpen en ontoegankelijk. Als Artist-Educator bij InDifferent heb ik de mogelijkheid kunst en cultuur toegankelijk te maken voor iedereen, ongeacht gender, seksuele voorkeur, handicap of afkomst. Door samen naar kunst te kijken, kunst te bespreken en vooral kunst te maken, hoop ik de mythe van onbegrijpelijke en elitaire kunst en cultuur grondig ten gronde te richten en te laten zien dat kunst en cultuur van en voor iedereen is.

Neem contact op:

Social Media:
MAIL ME!

InDifferent is een organisatie die vindt dat elke school een inspirerende en veilige plek moet zijn.