Esther Lucassen 
Afdelingsleider onderbouw op het Montessori College Arnhem

InDifferent in onze scholen zou eigenlijk niet nodig hoeven zijn! Jammer genoeg is dit wel het geval. Mijn droom is dat alle kinderen, ongeacht afkomst, seksuele geaardheid, kleur, gender, denkwijze, etc. er mogen zijn zoals ze zijn en kunnen worden wie ze willen zijn. Jammer genoeg lijkt dit wel zo in Nederland, maar is dit niet het geval.
Op scholen, en ook in de maatschappij, is het vaak nog de ongeschreven regel dat je moet zijn en denken zoals iedereen dit normaal doet. Maar wat is iedereen? En wat is normaal?
InDifferent staat voor alles zoals je wilt zijn en denken en is tegen buitensluiten en discriminatie. Oftewel, het ‘normaal’ en ‘iedereen’ bespreekbaar maken. Dit is heel belangrijk voor opgroeiende kinderen, eigenlijk voor iedereen.
InDifferent draagt haar steentje bij door in scholen aandacht hiervoor te vragen. Ze zijn er, je mag er zijn zoals je bent en organiseren bijeenkomsten waarbij ze aandacht voor deze thema’s vragen. Ook dagen ze je op een leuke manier uit het gesprek hierover te voeren. Kinderen die net iets anders zijn of denken vinden een plek waar ze gehoord worden. Door aandacht hierop te vestigen én het gesprek hierover te voeren, worden we allemaal toleranter en hebben meer begrip en respect voor andere denkwijzen dan de meest gangbare.
Op mijn school, het Montessori College Arnhem, mag je zijn wie je bent en InDifferent helpt hierbij dit zo te houden. Heel waardevol! Ik zou InDifferent niet willen missen in school.”

Suzanne Noij
Docent Frans op het Dorenweerd College

“Toen ik twee jaar geleden in de bus zat, onderweg naar mijn sollicitatiegesprek bij het Dorenweerd College, zat ik naast een meisje van ongeveer 19 jaar. Ik vroeg of ze wist bij welke halte ik eruit moest. Ze antwoordde dat ik er voorlopig nog niet was en we raakten aan de praat. Ik vertelde dat ik ging solliciteren bij het Dorenweerd College en ze zei dat ik haar alles mocht vragen, want ze zat tot vorig jaar op deze geweldige school.
Ik stelde haar een simpele vraag: “Waarom zou ik op het Dorenweerd College willen werken?” Ze antwoordde dat het een school is waar ze zich gezien voelde, dat leraren begaan waren met haar leven en dat dit voor haar als puber erg belangrijk was.
Zelf heb ik hier op veel scholen naar gestreefd, maar nooit voor elkaar gekregen, dus ik vroeg waardoor dit prettige klimaat gekomen was. Ze zei: “Door InDifferent natuurlijk!”
Inmiddels werk ik er alweer twee jaar en heb ik met eigen ogen gezien wat InDifferent jongeren brengt. Het verbaast mij iedere keer weer wat deze leerlingen in de school met en voor elkaar kunnen bereiken, onder leiding van Elmar en zijn team. Ik ben trots om deel uit te mogen maken van dit prachtige team en ik hoop dat de huidige leerlingen op het Dorenweerd College met een net zo’n zelfverzekerd gevoel de school verlaten als het meisje uit de bus.”


Tanja Vasseur
Directeur onderwijs op het Dorenweerd College

“Jezelf zijn is geen luxe. Het is geen extraatje. Het is de enige manier om echt lekker in je vel te zitten. Mensen die zichzelf niet durven zijn, ontwikkelen zich niet in de richting die ze graag in zouden slaan. En dat geeft allerlei problemen. Ik gun het al onze leerlingen om door middel van InDifferent zichzelf te kunnen zijn.
Een van de belangrijkste uitgangspunten van onze school is dat je je als leerling of medewerker veilig kunt voelen. In mijn eigen leven heb ik zelf ervaren hoe moeilijk het kan zijn als je niet mag zijn wie je bent. Dat je als het ware toneel moet spelen. Dat je je mond houdt omdat je bang bent te worden uitgelachen. Zeker op mijn eigen middelbare school heb ik mij vaak onbegrepen gevoeld. Ik kon met niemand over mijn gevoelens van onzekerheid praten. Dat maakte mij erg eenzaam. Daardoor was de middelbare school voor mij helemaal niet zo’n leuke tijd. Gelukkig dat ik uiteindelijk lieve mensen om mij heen heb kunnen vergaren die mij wel begrepen en mij accepteerden voor wie ik was. Dat gun ik ieder mens. En dat gun ik zeker elke leerling van onze school. Zo kun je jezelf ontwikkelen vanuit kracht en niet vanuit angst. InDifferent speelt hierin een belangrijke rol op onze school. En daar ben ik erg blij mee. Ik hoop van harte dat InDifferent ook van betekenis kan zijn voor leerlingen van andere scholen. Hoe fijn zou dat zijn.”

Rens van Renswoude
Docent Theater en CKV op het Beekdal Lyceum

“Als theaterdocent leer ik mijn leerlingen hun kop boven het maaiveld uit te steken. ‘Pas je niet aan aan de grootste gemene deler maar durf jezelf te laten zien!’  Op de spelvloer in een personage is dat eenvoudiger dan daarbuiten. Op de spelvloer wordt geapplaudisseerd voor het jezelf onderscheiden. 
Kon dat maar overal. Het is mijn overtuiging dat een Indifferent community op school dat kan realiseren. Zodat dat mini-maatschappijtje dat school is ook een vrijplaats wordt om te ontdekken wie je bent en dat je mag zijn wie je bent.”

Anouk Delcour
Docent Frans op het Montessori College in Arnhem

Als docent sta ik dicht bij de leerling en zie ik regelmatig dat leerlingen die zichzelf willen en durven zijn nog steeds niet volledig worden gesteund door hun omgeving. Zij worden gepest, gekleineerd en uitgescholden door hun leeftijdsgenoten. Daarom vind ik het juist belangrijk dat InDifferent er is om de boodschap uit te brengen dat iedereen zichzelf mag zijn.
Een school is een mini-maatschappij, om juist daar de beweging voort te zetten die InDifferent is begonnen, kunnen we nieuwe generaties een accepterende houding meegegeven waardoor inclusie de norm wordt. InDifferent is er namelijk niet alleen voor een select groepje, maar juist voor iedereen. Naar mijn mening heeft acceptatie en inclusie niets te maken met de ander, en alles met jezelf, en dat geldt dus voor iedereen.”


Michael Breeveld
Docent Aardrijkskunde op het Dorenweerd College

“Waarom is Indifferent belangrijk voor leerlingen? Een school hoort een veilige omgeving te zijn voor iedereen. Een omgeving waar iedereen zich op zijn of haar gemak voelt zodat er optimaal geleerd kan worden aan verschillende vaardigheden: sociale, emotionele en cognitieve. Recentelijk las ik in een artikel een citaat van de Amerikaanse kinderboeken expert Rudine Sims Bishop: “Kinderen hebben de behoefte aan zowel spiegels als ramen.” Ik weet dat voor leerlingen InDifferent een plaats is waar ze niet alleen ramen of spiegels zien, maar dat ze door ramen heen kunnen kijken maar ook in de spiegel kunnen kijken.”

Bas van Rooijen (hij/hem)
Rector bij Raayland College Venray

Mijn wens is een wereld waarin iedereen mee kan én mag doen. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend en daarom is InDifferent een belangrijk project. Ik ben momenteel rector bij het Raayland College in Venray. Dit is een veelzijdige school met leerlingen uit alle windstreken. We willen al onze leerlingen een plek bieden om zichzelf te ontwikkelen, talenten te ontdekken en kansen te pakken. Daarbij zijn respect, gelijkheid en wederzijds begrip heel belangrijk.

In een wereld zoals die van ons, is het belangrijk om jongeren te blijven herinneren aan deze onderwerpen. Wanneer leerlingen zich prettig en veilig voelen, ontstaan er kansen die van grote waarde zijn voor hun toekomst. Hun sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling komen tot bloei. We willen onze leerlingen het goede voorbeeld geven en bij ons op school de basis leggen voor een wereld waarin acceptatie, respect en (zelf)liefde eerder regel dan uitzondering zijn.

Binnen onze veilige omgeving maken leerlingen uit verschillende culturen, met andere achtergronden, religies of gebruiken kennis met elkaar en elkaars belevingswereld. Een project als InDifferent draagt bij aan begrip en verrijking van ieders wereldbeeld. Onze InDifferent-community zet zich in voor de inclusieve wereld van gisteren, vandaag en morgen. Zo wordt onze wereld een wereld door én voor jongeren.”

 

Jan Wiegers
Voorzitter college van bestuur
Dorenweerd College

“Ik werk momenteel als rector/bestuurder a.i. op het Dorenweerd College. Een mooie school in een mooie omgeving, maar ook zeker met een zeer waardevol en onderscheidend project “InDifferent”. 
In het voortgezet onderwijs ontwikkelen de leerlingen zich van ‘brugpieper’ tot bijna volwassene, zeker als ze het vwo of tweetalig onderwijs bij ons volgen en in de regel 6 jaar op onze school verblijven. Deze jaren van 12 tot 16-18 jaar zijn ook cruciaal voor je persoonlijkheidsontwikkeling.
Wie ben jij, hoe voel je je en hoe wil je je laten zien. Vragen die met de bekende sociale druk onder pubers niet altijd gemakkelijk te realiseren zijn. De schoolleiding heeft dan zorg te dragen voor een veilig leer- en leefklimaat. Op de scholen waar ik de afgelopen periode tijdelijk heb gewerkt: Rotterdam, Barendrecht, Spijkenisse en Roermond, zie je dat elke school daar op een integere manier begeleiding aan wil geven. Ook daar wordt een paarse vrijdag gehouden en ook daar zijn er groepjes leerlingen die heel actief zijn. Op het Dorenweerd College gebeurt dat via InDifferent. Een schitterend initiatief van collega Elmar Noteboom, die met veel energie op onze school en ook een aantal andere scholen het mooie doel van inclusie, diversiteit en respect wil stimuleren. Het verdient de volle steun van elke schoolleider.”

Daphne Straatman
Docent Drama op het Montessori College Arnhem

“In mijn ervaring als drama docent krijg ik vaak te maken met leerlingen die zich “anders” voelen dan gemiddeld. Dit zijn vaak de leerlingen die na de les nog even blijven hangen voor een praatje, zich aansluiten bij de buitenschoolse toneelgroep of aan mij vragen of ik een plek weet waar ze zichzelf kunnen zijn. Dit gevoel herken ik, ook ik was die leerling die “anders” was. Die een groep gelijkgestemden buiten school vond op de theaterschool, maar binnen de schoolmuren die veiligheid niet kon vinden, tot ik in 4 Havo van school wisselde. Daarom wil ik dat onze school een plek is voor iedereen, waar iedereen zichzelf kan zijn, zonder dat je daarvoor jezelf hoeft aan te passen.
InDifferent op school zorgt ervoor dat onderwerpen als identiteit, seksualiteit, discriminatie, pesten, respect en gelijkheid bespreekbaar worden gemaakt door leerlingen voor leerlingen. Die veilige plek waar iedereen zichzelf kan zijn, is InDifferent. En als die zich als een olievlek door de school verspreidt, dan wordt de hele school zo’n plek.

Het gegeven ‘door leerlingen, voor leerlingen’ heeft nog een andere belangrijke functie. Omdat leerlingen zelf de acties van InDifferent organiseren, wordt het een beweging van henzelf. En wordt het makkelijker voor andere leerlingen om zich aan te sluiten. En als ze dat niet doen, te zien dat ze niet alleen zijn in de school. Dat er meer jongeren zijn zoals zij.
InDifferent is de plek die ik als middelbare scholier zo gemist heb. Daarom dat ik me er hard voor maak dat onze leerlingen die wel hebben.”

Geïnteresseerd geraakt of heb je vragen? 
Laat van je horen!