Jenny Doest

Zij / haar
Directeur-bestuurder Rozet

Mijn naam is Jenny Doest. Ik wil leven in een maatschappij waar anders zijn de norm is. Als directeur-bestuurder van Rozet probeer ik daar verschil in te maken. InDifferent is daarin een cruciale samenwerkingspartner.
InDifferent is onze vaste samenwerkingspartner. Waarom? Omdat iedereen anders is en we een samenleving willen dat dit de norm is. Wij delen de droom en ambitie om dit voor elkaar te krijgen. Door niet onverschillig te zijn, door te doen. Om ook te voelen dat je mag zijn wie je bent, is meer nodig. Meer voorbeelden, meer gesprekken, meer complimenten, meer boeken, meer liedjes, meer voorstellingen, meer films. InDifferent en Rozet werken daar met geduldig, ongeduld onvermoeibaar aan.

Neem contact op:

Website:
Social Media:
MAIL ME!

InDifferent is een organisatie die vindt dat elke school een inspirerende en veilige plek moet zijn.