Merel Visser

Zij / haar
Programmaleider Educatie en Seks

In onze samenleving ligt de focus in het onderwijs vaak op kennisoverdracht en kwalificatie voor een vervolgopleiding. Echter, laten we eerlijk zijn: het leven draait om veel meer dan dat. Het gaat bijvoorbeeld om de relaties die we aangaan met onszelf, vrienden en partners. Maar wie leert ons eigenlijk hoe we deze relaties moeten aangaan en hoe we ons moeten verhouden tot de wereld om ons heen? Ook binnen seksuele vorming ontbreekt vaak aandacht voor de sociale en persoonlijke aspecten van seksualiteit. We zouden meer ruimte moeten maken voor de positieve kant van seks en meer diversiteit moeten aanbieden. Samen met InDifferent probeer ik een veilige omgeving te creëren waarin mensen zichzelf kunnen ontdekken en waar alle vragen gesteld mogen worden. Tevens streef ik ernaar om in mijn werk mijn persoonlijke en kwetsbare kant te tonen. Hoewel ik me lange tijd geschaamd heb voor mijn sensitiviteit, besef ik nu dat dit juist mijn kracht is en kan bijdragen aan een veilige sfeer.

Neem contact op:

Social Media:
MAIL ME!

InDifferent is een organisatie die vindt dat elke school een inspirerende en veilige plek moet zijn.