Moigimy Ajeki

Zij / haar
Artist educator

Ik heb van jongs af aan gemerkt hoe het is om op verschillende fronten anders behandeld te worden dan mensen die wel binnen de norm vallen. Ik heb hierbij veel frustratie gevoeld. Door mij langzamerhand steeds meer onder mensen te begeven die met respect met anderen omgingen en empathie hadden voor elkaar is durfde ik steeds vaker voor mezelf en voor anderen op te komen. Dit is iets wat ik graag voor de jongeren van nu wil creëren; een omgeving waarin ieders anders-zijn gevierd kan worden in plaats van afgewezen. Vanuit mijn achtergrond als docent beeldende kunst en vormgeving vind ik deze thematieken in combinatie met kunst en educatie ontzettend interessant, en vind het ontzettend belangrijk dat we hier als samenleving vaker over in gesprek gaan. Dit is dan ook wat maakte dat InDifferent me zo aansprak. Ik kijk er naar uit om samen met InDifferent bij te dragen aan een inclusieve en veilige omgeving waarin jongeren zich kunnen ontplooien!

Neem contact op:

Website:
Social Media:
MAIL ME!

InDifferent is een organisatie die vindt dat elke school een inspirerende en veilige plek moet zijn.