PRESENTATIES 

We geven regelmatig presentaties en gastlessen op scholen, culturele instituten, de lokale overheid en op andere plekken. Hieronder vind je een paar van de vele presentaties die we hebben gegeven. 

Cracking the code

Op vrijdag 15 november 2019 was Artez Studium Generale, een symposium met als thema Cracking the code. Hiermee wordt bedoeld het verbreken van de vaststaande omgangsregels en omgaan met diversiteit op scholen. InDifferent was aanwezig met 10 leerlingen uit verschillende leerjaren en verzorgde een gastles voor 30 studenten. 
Lees hier wat er over deze gastles was gepubliceerd

15 november 2019

Scholen stampen leerlingen vol met kennis die niet interessant of noodzakelijk is. Leerlingen worden overspoeld met toetsen. Er is nauwelijks aandacht voor persoonlijke en sociaal emotionele ontwikkeling.

Op een middelbare school vlakbij Arnhem zijn leerlingen en hun kunstdocent in actie gekomen voor diversiteit. Want op scholen heerst nog steeds een sterk bepalende norm. Anders zijn betekent genegeerd of gepest worden. School doet er weinig aan, daarom doen leerlingen het nu zelf.

Ze noemen zichzelf InDifferent en ze organiseren acties, evenementen en activiteiten rondom kunst en taal. Het doel is zelfontwikkeling, nieuwe vrienden maken en bewustzijn verspreiden. Inmiddels bereiken ze hiermee ook andere scholen, instellingen, het bedrijfsleven en de lokale overheid. 

Kunstdocent Elmar Noteboom vertelt alles over InDifferent en neemt zijn leerlingen mee.

Elmar Noteboom is grafisch ontwerper en illustrator maar geeft daarnaast ook les in kunst en grafisch ontwerp op het vo en hbo. Hij beschouwt het werken met zijn leerlingen en studenten als community art en zijn lespraktijk als artistiek onderzoek. 

Elmar houdt zich vooral bezig met de vraag waarom er op school zoveel aandacht uitgaat naar kwalificatie en zo weinig naar socialisatie en persoonsvorming. En wat hij hieraan kan veranderen. 

Vanuit dit idee heeft hij InDifferent opgericht, een stichting die met 100 leerlingen opkomt voor diversiteit en inclusie binnen het onderwijs. 

Inspiratiemarkt in Rozet

Het was een drukke dag voor InDifferent op 17 september 2019, want we hadden twee verschillende activiteiten op twee verschillende plekken in Arnhem. Zeven leerlingen waren hierbij aanwezig, hieronder lees je wat we hebben gedaan. 

Inspiratiemarkt in Rozet

De inspiratiemarkt is georganiseerd door Rozet en heeft als doel om verschillende activiteiten en organisaties voor jongeren bij elkaar te brengen om iedereen met elkaar in contact te brengen en jongeren te inspireren om zich ergens bij aan te sluiten. InDifferent mocht erbij aanwezig zijn met een standje om te vertellen wat we doen en waarom. Er was verder spoken word, muziek en beeldende kunst te zien. Dit was de eerste editie en het was een groot succes. 

Herman Centraal in Luxor

Een paar uur later was op een paar honderd meter afstand een andere activiteit: Elmar Noteboom en drie leerlingen van InDifferent, namelijk Alida, Marije en Niek, werden geïnterviewd door Basti Baroncinci tijdens de Arnhemse talkshow Herman Centraal. Herman is een anagram van Arnhem. 
Tijdens het interview heeft Elmar verteld over de reden om InDifferent op te richten en de noodzaak hiervan. De leerlingen hun eigen ervaringen gedeeld. Het was een heel mooi interview en een geslaagde dag voor InDifferent!

InDifferent presenteert InDifferent

InDifferent gaf op dinsdag 11 juni een presentatie in Rozet Arnhem.  Het doel was om InDifferent voor te stellen. Dat werd gedaan door Elmar Noteboom en de leerlingen Silke, Bente, Jort, Quinten, Ivar, Wiebe, Sem, Madelief, Alida, Brent en Niek . De avond werd gepresenteerd door Artik, die de presentatie opende met een mooie spoken-word over WE ARE PEOPLE.

Door Ariana M. uit vwo 4 op 12 juni 2019

Omdat we nieuw zijn in Arnhem, wilden we ons graag voorstellen aan al onze nieuwe samenwerkingspartners. De voornaamste onderwerpen waren respect, inclusie en diversiteit. Kortom, elkaar de ruimte geven om jezelf te zijn en het ook te accepteren. De leden deden dit door om de beurt wat te vertellen over InDifferent en over hun eigen ervaringen.

De opkomst was groot en vol met enthousiaste, geïnteresseerde mensen. 

Het publiek is op de hoogte gebracht over wat InDifferent precies is, wat de doelen en plannen zijn en wie erbij zitten. Na afloop was er nog gelegenheid om wat te drinken, te snacken en eventueel vragen te stellen aan de leden.   

De avond werd ingeleid door Jenny Doest, de directeur van Rozet. Ook werden Mandy Kreuzen van D66 in de gemeente Renkum en Chantal Kling, oprichter van Het Hartenhuis op het podium geïnterviewd.

Voor en na de presentatie werd er leuke muziek gedraaid door DJ Pepino.

Samen in Arnhem

Hoi, ik ben Brent en ik ben dinsdag 16 april samen met 8 andere InDifferent leden op pad geweest in Arnhem. We hebben gepresenteerd op het Olympus college, het SGA (Stedelijk Gymnasium Arnhem) en ‘t Venster met het doel dat daar ook een InDifferent gaat komen.

Door Brent S uit vwo 3 op 17 april 2019

We hebben verteld wie we zijn, waarom wij bij InDifferent zitten en wat ons doel is. We zijn op alle scholen goed ontvangen. Drie totaal verschillende scholen waar allemaal enthousiaste leerlingen hebben geluisterd naar wat wij te zeggen hadden. Bij het Olympus waren de meeste leerlingen, bij het SGA hadden ze alles goed genoteerd op een notitieblok en bij ‘t Venster vroeg iemand:’Hoe kan ik mezelf aanmelden?’, ik heb haar uitgelegd dat het de bedoeling is dat ze met een leerkracht een eigen InDifferent opzetten, maar dit laat wel zien hoe gemotiveerd leerlingen zijn en heb er dus vertrouwen in dat er op alle drie de scholen een Indifferent zal komen.

Naast dat het een super nuttige dag was, was het ook gewoon erg gezellig om met een groep InDifferent leden door een stad heen te fietsen. Ik was wel een beetje misselijk van al het lekkere eten, maar dat was het dubbel en dwars waard.

Ik hoop veel van de kinderen waarvoor we hebben gepresenteerd nog een keer te zien als ze een InDifferent hebben. Na de vakantie gaan we ook nog naar het Montessori in Arnhem, ik hoop dat daar net zulke enthousiaste kinderen zijn. We presenteren Dinsdag 11 juni ook nog in het auditorium in Rozet om 19.30 uur is iedereen van harte welkom!

Samen in Arnhem

Op 20 november 2018 werd in Musis Sacrum het evenement Samen in Arnhem gehouden met als thema diversiteit en inclusie in Arnhem. Er waren 300 Arnhemmers aanwezig die allemaal op een eigen manier strijden voor diversiteit voor uiteenlopende doelgroepen. Denk aan ongeletterden, nieuwkomers, mensen met laag inkomen, gehandicapten, ouderen, enz. Elmar Noteboom was gevraagd om iets over InDifferent te vertellen, als vertegenwoordiger van diversiteit onder leerlingen van middelbare scholen.

Door Elmar Noteboom op 20 november 2018

Zowel voor InDifferent als voor mij persoonlijk was dit een heel speciale dag, omdat dit het moment was waarop InDifferent van een klein groepje op een middelbare school op slag bekend werd bij 300 Arnhemmers. Ik heb heel fijne mensen leren kennen die zich net als ik inzetten voor een diverse wereld en acceptatie, het gaf me een krachtig gevoel om te weten dat ik niet alleen sta. 

Met verschillende mensen die ik op deze dag heb ontmoet heb ik nog steeds contact en organiseren we verschillende activiteiten. Vanaf deze dag was InDifferent beken en werden we uitgenodigd om bij uiteenlopende evenementen en symposia aan te sluiten. Ik ben nog steeds heel blij dat ik dit toen heb kunnen doen.