Seks is overal aanwezig: in reclames, posters, films, muziek en zelfs in de natuur. Toch blijft seks vaak een taboe-onderwerp waar we niet gemakkelijk over praten. InDifferent Seks doorbreekt dit taboe door het onderwerp bespreekbaar te maken via lessen die in samenwerking met de leerlingen zijn ontwikkeld.

Positieve sekseducatie is cruciaal voor leerlingen, om verschillende redenen:

Juiste informatie

Leerlingen krijgen nauwkeurige en op feiten gebaseerde informatie over seks en seksualiteit, wat hen kan helpen weloverwogen beslissingen te nemen en veilig te blijven.

Verminderd stigma

Door kwesties als gender, seksualiteit en diversiteit aan te pakken, kan positieve seksuele voorlichting helpen om stigmatisering en discriminatie van gemarginaliseerde groepen te verminderen, waardoor meer begrip en acceptatie wordt bevorderd.

Meer zelfvertrouwen

Positieve seksuele voorlichting kan leerlingen helpen zich zelfverzekerder en comfortabeler te voelen met hun lichaam, hun seksuele gevoelens en hun relaties.

Gezonde houding

Positieve seksuele voorlichting bevordert een gezonde houding ten opzichte van seks, inclusief respect, instemming en communicatie, wat leerlingen kan helpen gezonde relaties te ontwikkelen en schadelijk gedrag te vermijden.

Verbeterde seksuele gezondheid

Door leerlingen de kennis en vaardigheden te bieden om veilige seks te beoefenen en weloverwogen keuzes te maken over hun seksuele gezondheid, kan positieve seksuele voorlichting helpen het aantal onbedoelde zwangerschappen, soa’s en hiv te verminderen.

Verbeterde algehele gezondheid en welzijn


Positieve seksuele voorlichting kan de algehele gezondheid en het welzijn bevorderen door leerlingen te helpen gezonde relaties op te bouwen, veilige seks te beoefenen en weloverwogen beslissingen te nemen over hun seksuele gezondheid.

Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Praten over seks en het vergroten van kennis over seks draagt bij aan preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag door het verhogen van bewustwording, bevorderen van communicatie, verminderen van schaamte en stigma en vergroten van kennis over consent. Dit draagt bij aan een cultuur waarin respectvolle en gezonde seksuele relaties de norm zijn en seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt voorkomen.

InDifferent Seks richt zich op positieve en inclusieve sekseducatie. Hiermee breken we met de huidige sekseducatie die zich voornamelijk richt op de risico’s van seks, zoals soa’s en (het voorkomen van) zwangerschappen, en voornamelijk gaat over penetratie en heteroseks.

Uit onderzoek van Rutgers (2017) blijkt dat veel jongeren zich hier niet in herkennen en seks juist als iets leuks zien.
Het gemiddelde cijfer dat jongeren in Nederland geven voor sekseducatie is dan ook een 5.8 (Ruters, 2017), en voor LHBTIQA+ jongeren zakt dit zelfs naar een 5.0 (Voorn, 2021). Terwijl goede seksuele vorming juist zorgt voor jongeren die later beginnen met seks, meer weloverwogen keuzes maken, beter zijn in het aangeven van hun wensen en grenzen, en minder snel seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaken en vertonen.
InDifferent neemt de wens van de leerlingen serieus en wil samen met hen een lessenreeks bouwen die aansluit bij hun wensen, omdat zij zelf het beste weten wat ze willen leren.

INDIFFERENT SEKS IN DE KRANT

Eerste Arnhemse seksles op school door inclusieve club: ‘Is het stoer als een jongen met veel meisjes zoent?’ Op GSG Guido kregen jongeren een les over seksualiteit, ontwikkeld in Arnhem zelf, door InDifferent. 

INDIFFERENT SEKS OP TV

Praten over seks. Het is voor veel kinderen een beetje gek, gênant en soms zelfs taboe. Op het GSG Guido in Arnhem geven de trainers van InDifferent sekseducatie. Maar op een andere manier dan we gewend zijn. Naast de openheid en vertrouwelijkheid van het gesprek, is er ook veel aandacht voor alle verschillende vormen van seksuele voorkeuren en geaardheid. meisjes zoent?’ Op GSG Guido kregen jongeren een les over seksualiteit, ontwikkeld in Arnhem zelf, door InDifferent. ,,Ik heb dingen gezegd die ik anders niet verteld had.”

GLUREN BIJ INDIFFERENT SEKS

Fien van Deursen en Elmar Noteboom zijn te gast in de studio van de Voor de Jeugd dag 2022. Ze vertellen alles wat je moet weten over InDifferent en InDifferent Seks, de sekseducatie die de Arnhemse club zelf heeft ontwikkelt en gratis aanbiedt aan alle Arnhemse middelbare scholen, MBO’s en HBO’s. 

LATEN WE HET BEESTJE GEWOON BIJ DE NAAM NOEMEN…

Onder dat motto vond er een minifestival plaats in Rozet in Arnhem rond seks en alles wat ermee te maken heeft. Beeldbrengers was er bij en voerde open en schaamteloze gesprekken met bezoekers en artiesten.

InDifferent illustratie 008 Web

De leerlingen hebben een belangrijke rol in onze lessen en bepalen zelf waar de lessen over gaan. Hierdoor zijn de lessen interactief en is er veel ruimte voor vragen en input van de leerlingen.

De InDifferent Sekslessen zijn gebaseerd op vier belangrijke principes: 

 • seks positiviteit
 • lichaams positiviteit
 • gender inclusiviteit
 • inclusieve seksualiteit

In de lessen staat communicatie centraal omdat goede communicatie essentieel is voor een plezierige seksuele ervaring.

We behandelen onderwerpen zoals

 • wat seks eigenlijk is
 • verschillende lichaamstypes
 • orgasmes
 • seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • gender
 • flirten
 • sexting 
 • masturbatie
 • en nog veel meer.
InDifferent illustratie 005 Web

In les 1 van InDifferent Seks doorbreken we het taboe rondom seks en seksualiteit door erover te praten op een positieve, inclusieve en open manier. We willen een veilige omgeving creëren waarin leerlingen zich vrij voelen om hun gedachten, vragen en ervaringen te delen.Het doel is om seksuele vorming op een positieve manier te bevorderen, waarbij leerlingen leren over respectvolle communicatie, gezonde relaties, en de verschillende aspecten van seksualiteit.
Tijdens de les staat interactie en gelijkwaardigheid binnen de groep centraal. We gebruiken verschillende werkvormen om leerlingen te betrekken bij het gesprek en hun persoonlijke ervaringen en ideeën te delen. Door te praten over seks op een positieve manier, willen we een basis creëren voor verdere seksuele vorming waarbij leerlingen zich veilig en vrij voelen om te ontdekken en te leren. Zo kunnen ze later beter weloverwogen keuzes maken en hun eigen seksuele behoeften en grenzen beter aangeven en respecteren.

De tweede les biedt de keuze tussen twee lessen: “Hoera! Een mensje” en “De biologieles die je altijd al nodig had, maar niemand je durfde te geven”. De leerlingen mogen zelf beslissen welke les zij willen volgen, afhankelijk van hun interesses en relevantie.

In de tweede les van InDifferent Seks bespreken we gender en seksualiteit. Wat is gender eigenlijk? Welke genders zijn er en hoe verhouden gender en seksualiteit zich tot elkaar?

In deze les krijgen leerlingen antwoord op deze veelgestelde vragen. 
Het doel is om kennis te verkrijgen over verschillende genders en seksualiteiten en om gendergelijkheid te bevorderen. We willen leerlingen laten nadenken over genderverschillen en privileges. Zo leggen we een basis voor verdere discussie en bewustwording.

In deze les draait alles om de vulva. We willen niet alleen kennis over anatomie bijbrengen, maar ook positieve seksuele ontwikkeling bevorderen en bestaande mythes ontkrachten. 

Daarnaast willen we gendergelijkheid bevorderen door de ongelijkheid in kennis over geslachtsorganen recht te zetten. We doorbreken het klassieke lesformat door interactieve elementen en veel ruimte voor onderbrekingen en gesprekken te bieden. Zo creëren we een gelijkwaardige omgeving waarin we op een leuke manier over seks kunnen praten. Join the vulva revolution!

 

InDifferent illustratie 003 Web

Wij bieden optioneel een docententraining en een ouderavond aan. 
Het begrijpen van de visie achter de training is cruciaal voor ouders en docenten. Zij zijn, naast de trainers van InDifferent Seks, een belangrijke schakel tussen de informatie en de leerlingen. Daarom is het van belang dat zij de visie goed begrijpen om de kennis op de juiste manier over te brengen. 

Door de training zorgen wij ervoor dat de visie van onze organisatie op de juiste manier wordt overgebracht aan de ouders en docenten. Zo kunnen zij op hun beurt deze visie weer overbrengen op leerlingen, waardoor seksuele educatie op een verantwoorde en effectieve manier kan worden gegeven.

Onze training is opgebouwd uit verschillende modules. We beginnen met het analyseren van de lessen die momenteel in de klassen worden gegeven en de werkvormen die worden gebruikt. Vervolgens kijken we naar welke informatie er wordt behandeld en waarom deze lessen belangrijk zijn. Ook bespreken we de doelen van de lessen en hoe docenten en/of ouders zich kunnen aansluiten bij de inhoud van de lessen.

ONTMOET DE TRAINERS

Onze diverse trainers durven het taboe te doorbreken en creëren een ongedwongen en gelijkwaardige omgeving waarin open gesprekken, persoonlijke verhalen en spelletjes worden gebruikt om het onderwerp toegankelijk te maken. Hieronder vind je informatie over de trainers die de sekslessen geven.

Fien van Deursen (zij/ haar)
Projectleider InDifferent Seks

“Soms denk ik dat ik op de middelbare school mezelf niet genoeg ruimte heb gegeven om te ontdekken wie ik eigenlijk was en wie ik wilde zijn. Ik was veel bezig met erbij horen en niet buiten de boot vallen. Later besefte ik pas hoe vet het is dat we allemaal zo anders zijn. Nu ik mezelf de ruimte heb gegeven om te ontdekken wie ik ben en wat ik wil, ervaar ik hoe bevrijdend het is om er niet bij te horen. Hoe eng ik dat soms ook vind. Ik zet mij in om normen te ontrafelen, te bespreken, te onderzoeken en daarmee hopelijk te doorbreken, totdat er geen boot meer is om buiten te vallen. Ik ben daarin vooral geïnteresseerd in seks, seksualiteit en gendergelijkheid. Bij InDifferent zet ik mij in om deze thema’s uit de taboesfeer te halen en open en gelijkwaardige gesprekken te kunnen voeren over vaak onbesproken onderwerpen met de jongeren om wie het gaat. Om zo een beginnetje te maken met die normen (en die boot) afbreken.”

Gijs Faassen (hij/hem)
Projectleider Act

Als jongere heb ik me vaak anders gevoeld dan de rest. Dat vond ik verschrikkelijk en deed m’n best te verbloemen wie ik eigenlijk was. Nu, een aantal jaar later, realiseer ik me hoe vet het is dat iedereen anders is. Ik strijd voor genot vinden in anders zijn, graag met een community, altijd via kunst. Hoe fijn zou het zijn als er een plek is voor iedere jongere waar die zich gezien, zichzelf en veilig kan voelen. Waar anders dan bij InDifferent! Als projectleider Act organiseer ik binnen InDifferent alles op het gebied van theater. Denk aan voorstelling zien, nagesprekken verzorgen, randprogrammering ontwikkelen en alle andere dingen die we willen doen!”

Joppe Klein (hij/hem)
Vormgever en trainer InDifferent Seks

Ik studeer in Arnhem aan de acteursopleiding op de toneelschool en ben met alle mensen daar veel bezig met de wereld om ons heen, en hoe we ons daartoe zouden moeten verhouden. De open sfeer die bij ons op school heerst deed me beseffen dat ik me daar pas vrij genoeg voelde om me te uiten zoals ik dat het liefst doe. Bij Indifferent zie ik dat er heel veel dappere en vrije jonge mensen zijn die zich al op hun eigen manier weten te verhouden tot anderen en de wereld om hun heen. Het doet me goed daar dichtbij te kunnen staan en met mensen te praten over hoe je dat hele “jezelf zijn” nou aanpakt.”

 

Loïs Lint (zij/haar)
Trainer InDifferent Seks
Theaterdocent en -maker, pedagogisch medewerker

Als theatermaker, als docent, als mens, ben ik altijd bezig met vragen stellen. Als ik iets denk te weten stel ik stel ik vervolgens de vraag: ‘Is dat wel echt zo?’ of  ‘Hoe kan ik de ander ontmoeten zonder vooroordelen of normen en waarden op diegene te projecteren?’ Door veel te reizen ben ik anders naar de kaders gaan kijken van waaruit ik ben opgegroeid: thuis, op school, op werk. Ik dacht vrij te zijn, maar betrap mij er steeds op vol overtuigingen te zitten die mij beperken en gevangen houden. Overtuigingen over hoe ik moet zijn, hoe de ander moet zijn of hoe de wereld moet zijn. Telkens als ik deze overtuigingen en ideeën loslaat ontstaat er zoveel ruimte. Ruimte om de ander echt te ontmoeten. Dat gun ik iedereen! 
Seksualiteit is een thema dat mij bezighoudt omdat er rondom dit thema nog veel (collectieve) overtuigingen heersen. Ik ben verheugd om dit bij InDifferent te gaan onderzoeken en hierover in gesprek te gaan.”

Caro Ilias de Feijter (die/hen)
Trainer InDifferent Seks
Theaterdocent en -maker

Mijn naam is Caro Ilias (die/hen) en ik ben sekstrainer bij indifferent omdat ik het belangrijk vind dat seksuele voorlichting over verschillende mensen en verschillende vormen van seks gaat. 
Zelf ben ik non-binair en ben ik naar de week waarop mijn middelbare school seksuele voorlichting gaf niet komen opdagen. Ik dacht ‘Dat gaat toch niet over mij en dan ga ik de hele tijd als meisje aangesproken worden en dat wil ik niet.’. Terwijl ik best graag meer had willen leren over hoe je erachter komt wat je leuk vind, hoe je je grenzen aan geeft of dat sex voor iedereen anders is maar tegelijk over iedereen (ook mensen die asexueel of aromantisch zijn) gaat! Omdat we allemaal lichamen hebben, allemaal connecties aangaan en allemaal het leuk willen hebben met elkaar. Verder vind ik sex, gender en sexualiteit mega interessant en leuk en ben ik heb ik enorm veel zin om daarover met elkaar in gesprek te gaan.”

Lotte Wandel (zij/haar) 
Trainer InDifferent Seks
Theaterdocent, Coördinator & Artiest 

“Mijn naam is Lotte en ik kom uit Arnhem. Al zo lang als ik me kan herinneren ben ik geïnteresseerd in het thema seksualiteit. Ik heb er eindeloos veel over gelezen, podcasts geluisterd, maar vooral heel veel gesprekken over gevoerd. Omdat mensen vaak heel open naar me zijn heb ik het gehad over de leuke kanten van seks, maar ook over onzekerheden en nare ervaringen. Ik realiseerde me hoeveel kennis er eigenlijk ontbreekt en hoe veel verschil het kan maken wanneer je dingen wel weet. Maar seksuele voorlichting is nog vaak saai en gaat vooral over anticonceptie en soa’s. Met InDifferent hoop ik daarom dat we interessante en nieuwe dingen bespreken en vooral – dat het leuk is om hier met elkaar over in gesprek te gaan!”

Sjoerd Wiersma (hij/hem)
Trainer InDifferent Seks
Ambulant hulpverlener, eigenaar SJD Zorgverlening en SJ coffeemakers

“Tijdens mijn werkzaamheden bij Zorgbelang Inclusief en het JongerenNetwerk heb ik kennis mogen maken met Elmar en InDifferent. Vanaf het begin af aan was ik gigantisch onder de indruk van de jongeren die betrokken zijn, de passie die bij InDifferent is en de toffe projecten en activiteiten die zij opzetten. Toen Elmar mij vroeg of ik in zijn bestuur wilde plaatsnemen sprong ik bijna door het plafond van enthousiasme. Vanuit mijn werkzaamheden in de (jeugd)hulpverlening ben ik altijd bezig geweest met inclusiviteit. Voor mij staat voorop dat iedereen mee kan doen, zichzelf kan zijn en erbij hoort ongeacht wie je bent. Tijdens de projecten die ik in en om Arnhem heb uitgevoerd met jongeren en jongvolwassenen is elke keer opnieuw naar voren gekomen dat zij problemen ervaren met uitsluiting, discriminatie, er niet bij horen, taboes en stigma’s. De manier waarop InDifferent samen met de jongeren structureel bijdraagt aan het veranderen en verbeteren van de samenleving door met thema’s als seksualiteit, etniciteit en welzijn aan de slag te gaan zijn the way to go om de problemen die jongeren ervaren op te lossen!”

Catoo Post (zij/haar)
Trainer InDifferent Seks
Theaterstudent Artez

Mijn hele leven ben ik al bezig met de vraag “in welk hokje mag ik mezelf plaatsen?”. Of “bij welke groep hoor ik?” Door mezelf deze vragen zo vaak te stellen, begon ik mij te gedragen naar groepen waar ik graag bij zou willen horen. Ik raakte hierdoor mijn authenticiteit kwijt. Ik studeer nu twee jaar op de Toneelschool en hier werd juist die authenticiteit enorm gestimuleerd! InDifferent is een community waar dit ook wordt gestimuleerd en hier wil ik dan ook erg graag aan bijdragen. Want op jongere leeftijd jezelf kunnen zijn is iets wat ik iedereen gun.”

Merel Visser (zij/haar)
Trainer InDifferent Seks

Ieder mens gaat in diens leven relaties aan met zichzelf, vrienden en partners. Alleen wie leert ons hoe wij die relaties aangaan en onderhouden? Tijdens mijn eigen seksuele voorlichting heb ik erg de sociale en persoonlijke onderwerpen rondom seksualiteit gemist. Ik had willen leren praten over seksualiteit en wat er leuk kan zijn aan seks. Er miste diversiteit en het ging voornamelijk over gevaren. Als trainer bij Indifferent Seks hoop ik een veilige omgeving te bieden waarin mensen zichzelf kunnen ontdekken en waarin we het over alles kunnen hebben, zonder schaamte. Ook wil ik als trainer mijn persoonlijke en kwetsbare kant laten zien. Ik heb mij lang geschaamd voor mijn sensitiviteit, maar inmiddels zie ik ook hoe het mijn kracht is en hoe het kan bijdragen aan een veilige sfeer.

Judith Holzmann (zij/haar)
Trainer InDifferent Seks

Al sinds kinds af aan heb ik een sterk rechtvaardigheidsgevoel. In eerste instantie ging het
om kleine dingen, zoals mijn broertje die nét een groter stukje taart kreeg (ook heel
belangrijk natuurlijk). Maar naarmate ik ouder werd ging het om steeds grotere dingen.
Straatintimidatie, discriminatie en seksuele voorlichting waarin je alles leerde over soa’s
maar helemaal niks over genot. Allemaal dingen waar ik me druk om maakte. Ik besloot om een minor over seksualiteit en de master Genderstudies te doen om hier meer over te
begrijpen. Ook richtte ik @catcallsofnimma op, een Instagram-account in Nijmegen
waarmee ik straatintimidatie zichtbaarder maak. Ik doe dit door ingestuurde ervaringen met straatintimidatie neer te krijten. Precies op de plek waar dit is “gebeurd. Nu werk ik als
zelfstandige en geef ik trainingen over sociale veiligheid aan universiteiten en organisaties. En namens Indifferent over fijne en inclusieve seks. Zo tof!! Ik hoop op die manier bij te dragen aan een betere wereld, waarin iedereen gewoon wat liever voor elkaar is en waar je mag zijn wie je wilt zijn.”

Matthijs Wagenaar (hij/hem)
Trainer InDifferent Seks

“Ik ben theatermaker en presentator. Daarnaast werkt ik als kok om de huur te kunnen betalen. 
Waarom ik bij InDifferent trainingen wil geven/geef is omdat ik zelf altijd het gevoel heb gehad dat ik iets heb gemist aan seksuele voorlichting en hoop via InDifferent kan meegeven wat ik graag had willen leren toen ik jonger was. 
Wat ik heb gemist in mijn sekseducatie is leren over het plezier in seks. Dat het iets leuks is en iets om van te genieten. Maar ook heb ik gemist dat er zoveel verschillende dingen zijn die mensen leuk en lekker kunnen vinden en dat dat heel normaal is. Ik had dit graag eerder willen leren omdat ik dan niet zo bevoordeeld was geweest en minder angstig om later te onderzoeken en experimenteren.”

Lot Louis Veelenturf (hen/hun)
Trainer InDifferent Seks

Ik ben schrijver en vertaler en ik ben non-binair. Eigenlijk komt dat erop neer dat ik heel veel over seks en gender schrijf en lees en er nog liever over praat. Ik denk namelijk dat we onszelf allemaal dingen hebben aangeleerd, omdat we dachten dat dat moest of zo hoorde, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Ik denk dat er een hoop plezier te beleven valt als we precies doen waar we zin in hebben (en ook echt alleen maar waar we zin in hebben) en als we onszelf de ruimte geven om erachter te komen wat dat is.

Geïnteresseerd geraakt of heb je vragen? 
Vraag vrijblijvend onze informatiefolder aan