TOESTEMMINGSFORMULIER
Gebruik beeldmateriaal en publicatie voor ouders/verzorgers

Wij verzoeken je vriendelijk dit formulier door je ouders /verzorgers te laten ondertekenen en voor de afgesproken datum weer in te leveren.

Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van

_______________________________________________________________

dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door InDifferent gebruikt mogen worden*:

O In een brochure van InDifferent
Doel: Informeren van (toekomstige) ouders, (toekomstige) leerlingen, docenten en ander geïnteresseerden over het doel en de activiteiten van InDifferent. Daarnaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor promotiedoeleinden van InDifferent

O Op de website van InDifferent
Doel: Informeren van (toekomstige) ouders, (toekomstige) leerlingen, docenten en ander geïnteresseerden over het doel en de activiteiten van InDifferent.

O In de (digitale) nieuwsbrief van InDifferent.
Doel: Ouders, leerlingen en andere geïnteresseerden die hebben aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen informeren over activiteiten en ontwikkelingen van InDifferent

O Op Social Media van InDifferent (Instagram, Facebook en LinkedIn)
Doel: Informatie verspreiden aan met namen leerlingen over activiteiten en ontwikkelingen van Indifferent om zo een indruk te geven wat InDifferent voor leerlingen van het middelbaar onderwijs kan betekenen.

Naam en handtekening: 

_______________________________________________________________

Datum en plaats:

_______________________________________________________________

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft