Hoi. Wat is InDifferent?

InDifferent is een organisatie die vindt dat elke school een inspirerende en veilige plek moet zijn. 

Wat bedoel je daarmee?

Een plek waar iedereen zichzelf kan zijn en zich op eigen wijze kan ontwikkelen, in veiligheid en vrijheid, ongeacht wie, hoe en wat je bent of wil zijn.

Is dat niet zo dan?

Helaas is de realiteit niet zo. Veel jongeren worden gepest, genegeerd of gediscrimineerd, of ze passen zichzelf aan om dit te voorkomen.

Waarom veranderen scholen dit niet?

Scholen zien dit probleem, maar ze hebben niet de tijd of de expertise om hier duurzaam iets aan te doen.

Wat doet InDifferent eraan? 

 InDifferent zet zich in om scholen hiermee te ondersteunen. Dat doen we door samen met jongeren te bedenken op welke manieren we de school veiliger en inclusiever kunnen maken.

Wat organiseert InDifferent? 

Wat betekent de naam InDifferent? 

Wie zitten er allemaal bij InDifferent? 

InDifferent bestaat uit een heleboel mensen. Hieronder vind je wie ze zijn en wat ze zeggen over InDifferent.

Hoe kom ik met hen in contact?

Waar kan ik meer info vinden over InDifferent?