INDIFFERENT IS VOOR INCLUSIE, DIVERSITEIT EN RESPECT EN TEGEN PESTEN, DISCRIMINATIE EN RACISME

WAAROM?

De middelbare school is een plek waar meer gebeurt dan het leveren van prestaties en het behalen van een diploma. Het is eveneens een fase waarin leerlingen door de puberteit op zoek gaan naar hun eigen identiteit. Voor de een is dit geen probleem, voor de ander is dit een ware worsteling. Dat kan veel verschillende oorzaken hebben: etniciteit, gender, sekse, seksualiteit, fysieke, mentale of sociale afwijkingen, handicaps, stoornissen of andere oorzaken die misschien niet zichtbaar zijn, maar wel een negatief effect hebben op het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de leerling. 

Veel van deze leerlingen vinden het lastig om over hun problemen te praten met leeftijdsgenoten, uit angst om niet te worden begrepen of zelfs gepest. Dit kan leiden tot een laag zelfbeeld, depressies, verslaving, problemen met leeftijdsgenoten en ouders, schooluitval en zelfs zelfmoordneigingen of -pogingen.

Deze problematiek speelt niet enkel binnenschools maar is een belangrijk internationaal thema in de actualiteit. Huidige ontwikkelingen in de maatschappij vragen om een aanpak van deze problematiek. Op verschillende gebieden zien we emancipatiebewegingen ontstaan van minderheden die zich gediscrimineerd en niet erkend voelen. 

In toenemende mate wordt door uiteenlopende (inter-) nationale instellingen en overheden de noodzaak erkend om met deze onderwerpen aan de slag te gaan. Ook veel scholen herkennen deze situatie, maar het ontbreekt aan tijd, ruimte of expertise om deze ontwikkelingen te integreren in het bestaande curriculum.

Daarom is InDifferent er om scholen te ondersteunen bij hun aanpak. 

(We staan in ons gedachtegoed niet alleen. Bekijk hier welke instellingen, organisaties en experts ons in onze aanpak bekrachtigen.)

___________________________________________________________________
HOW (Unique Selling Points)

Wat is InDifferent?
InDifferent is een Arnhemse organisatie die scholen ondersteunt bij het aanpakken van  inclusie, diversiteit en respect. Ons doel is dat elke school een inclusieve plek is waar iedereen gelijk is, in veiligheid en vrijheid, ongeacht etniciteit, gender, seksualiteit, afwijking, handicap of stoornis. Hiervoor hebben wij een eigen methode ontwikkeld die zich onderscheidt door: 

1 Diversiteit

InDifferent richt zich niet op een specifieke thematiek, maar op het hele spectrum van diversiteit tegelijk. Wij gaan uit van het idee dat bij alle bestaande minderheden de basisbehoefte gelijk is, namelijk jezelf mogen en kunnen zijn zonder het gevaar te worden gediscrimineerd. Een inclusieve aanpak dus.

 

2 Actualiteit

Onze thema’s zijn niet statisch maar dynamisch. We bewegen mee met de dynamiek van maatschappelijk actuele thema’s. Zowel op lokaal als (inter-)nationaal niveau; van wat zich afspeelt in de klas, op school of in de stad tot gebeurtenissen uit het nieuws en speciale vaststaande data zoals Paarse Vrijdag en de Week van Respect. 

3 Voor en door leerlingen 

Alles wat InDifferent voor leerlingen onderneemt gebeurt in samenspraak met de leerlingen zelf. Dat heeft immers de grootste impact. Doordat zij aangeven wat er speelt en hoe ze hierop willen reageren, blijft ons aanbod dichtbij de belevingswereld en behoefte van de leerlingen. 

4 Integratie in het onderwijs

Naast het betrekken van leerlingen bij de vrijwillige activiteiten van InDifferent, ontwikkelen we educatief materiaal voor het lesaanbod, zodat alle leerlingen met regelmaat in contact komen met onze thema’s en vindt een blijvende verandering plaats. 


WHAT 

Wat doen we?

1 Community

1.1 Community

Een essentieel onderdeel van InDifferent is de vorming van een community van leerlingen en enkele docenten. Hier is iedereen welkom die zich wil inzetten voor inclusie, diversiteit en respect. Dit is een veilige en vertrouwde groep, waar leerlingen samenwerken aan activiteiten en nieuwe vrienden maken. Op deze manier wordt gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling en de vergroting van kennis en acceptatie van andere waarden, normen en cultuurkenmerken.
(Link naar de community)

1.2 Jongerenraad
In de InDifferent jongerenraad zitten vertegenwoordigers van leerlingen van verschillende scholen. Zij bepalen mede de inhoud van het programma.

(Link naar de jongerenraad)

2 Activiteitenprogramma 

Regelmatig organiseren we activiteiten rondom bestaande (inter-)nationale data, waarbij een of meerdere thema’s centraal staan. Deze kunnen zowel binnenschools als buitenschools zijn en kunnen bestaan uit debatten, festivals, films kijken, podcast maken, kunstuitingen en alles wat de leerlingen aandragen. 

(Bekijk hier ons activiteitenprogramma van 2021-2022)

3 Ondersteuning van scholen

 

3.1 Educatief materiaal 

InDifferent ontwikkelt educatief materiaal voor docenten om op leuke, autonome en effectieve wijze belangrijke actuele thema’s bespreekbaar te maken. Dit wordt ontwikkeld door ervaren professionals en maakt gebruik van diverse digitale en analoge middelen. Het wordt zodanig gemaakt dat elke docent er een eigen draai aan kan geven en voorzien van tips voor extra verdieping, zoals filmtips, artikelen, lesactiviteiten, etc. 

3.2 Docententrainingen

Door het trainen van docenten worden scholen geholpen om inclusie, diversiteit en respect te integreren in het curriculum en voorzien van de nodige handvatten om een community van leerlingen te vormen en onderhouden. 

Onze trainingen worden ontwikkeld en geleid door trainers met veel kennis en ervaring op alle relevante gebieden.

Wat zijn de resultaten?

Met de integrale aanpak die InDifferent heeft ontwikkeld, werken we op verschillende niveaus aan inclusie diversiteit en respect. Hiervan zijn de beoogde resultaten:

Toename van:

 • de sociale cohesie;
 • persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden bij leerlingen en docenten;
 • kennis en verdraagzaamheid van andere normen, waarden en culturen.

Afname van: 

 • pesten, discriminatie en racisme;
 • problematiek zoals depressie, uitsluiting, schooluitval.

Invulling van:

 • het anti-pest beleid;
 • het diversiteitsbeleid;
 • het cultuurprogramma.

Zo zorgen we samen met de leerlingen en docenten dat de school school een inclusieve plek is waar iedereen gelijk is, in veiligheid en vrijheid, ongeacht etniciteit, gender, seksualiteit, afwijking, handicap of stoornis.

MOTIE

Gemeente Arnhem vindt het belangrijk dat alle jongeren zichzelf kunnen zijn en zich ontwikkelen op een autonome manier. Daarom heeft de gemeenteraad op 11 november 2020 unaniem besloten dat op alle middelbare scholen een soortgelijke groep als InDifferent zou moeten starten. InDifferent heeft de opdracht gekregen om dit praktisch uit te voeren, in samenwerking met COC Midden Gelderland. 

DE DRIE DOELEN VAN ONDERWIJS

De vooraanstaande Professor in Educatieve Theorie en Pedagogiek Gert Biesta formuleerde in 2015 in zijn boek ‘Het prachtige risico van onderwijs’ de drie doelen van onderwijs: 

KWALIFICATIE
je kwalificeren voor een vervolgstudie of baan

SOCIALISATIE
omgaan met mensen, cultuur en de wereld

PERSOONSVORMING
ontdekken wie je bent, wat je kan en wil

Deze doelen zijn even belangrijk, maar zijn over het algemeen genomen in ons huidige onderwijssysteem uit balans, aangezien kwalificatie de voornaamste aandacht krijgt. InDifferent vindt dat voor de drie doelen gelijkwaardige aandacht moet zijn en richt zich op socialisatie en persoonsvorming voor het herstel van een goede balans.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

De SDG’s van de Verenigde Naties zijn zeventien doelen om de wereld een betere plek te maken in 2030. InDifferent biedt invulling aan de SDG’s bij met name deze vier doelen:

 • Doel 4 Kwaliteitsonderwijs
 • Doel 5 Gender ongelijkheid
 • Doel 10 ongelijkheid verminderen
 • Doel 17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Lees hier alles over de SDG’s. 

InDifferent_Missie_Visie_Strategie

ONZE MISSIE, VISIE EN STRATEGIE

MISSIE

InDifferent wil bijdragen aan een wereld waarin iedereen onverschillig is voor verschillen.

VISIE

We geloven dat we deze beweging starten door op middelbare scholen de balans tussen de drie doelen van onderwijs te herstellen met extra aandacht voor socialisatie en subjectificatie. We richten ons op leerlingen van de middelbare school omdat dit het momentum is waarin zichtbaar is dat uitsluiting een rol speelt. Wij dragen bij aan het leggen van een inclusieve basis voor nieuwe generaties zodat zij de SDG’s kunnen verwezenlijken.

STRATEGIE

Ons ultieme doel is dat de thema’s en activiteiten van InDifferent integraal onderdeel van het schoolsysteem zijn, waardoor iedereen onverschillig is voor verschillen en we uiteindelijk InDifferent overbodig maken.

IMPLEMENTATIEPLAN

InDifferent 

JAAR 1

Community en programma
Het eerste jaar bouwen we aan de community op school. De community komt samen tijdens onze activiteiten op school en daarbuiten. 

JAAR 2
We geloven dat we deze beweging starten door op middelbare scholen de balans tussen de drie doelen van onderwijs te herstellen met extra aandacht voor socialisatie en subjectificatie. We richten ons op leerlingen van de middelbare school omdat dit het momentum is waarin zichtbaar is dat uitsluiting een rol speelt. Wij dragen bij aan het leggen van een inclusieve basis voor nieuwe generaties zodat zij de SDG’s kunnen verwezenlijken.

JAAR 3
Ons ultieme doel is dat de thema’s en activiteiten van InDifferent integraal onderdeel van het schoolsysteem zijn, waardoor iedereen onverschillig is voor verschillen en we uiteindelijk InDifferent overbodig maken.

(INTER-) NATIONALE DAGEN

Wat ons uniek maakt is dat we niet opkomen voor een bepaalde minderheidsgroep, maar voor iedereen die respectvol wil samenleven. Zijn wie je bent zonder daarvoor te worden gediscrimineerd is de wens van iedereen. Om toch een aantal belangrijke thema’s aan bod te laten komen doet InDifferent mee aan de (inter-) nationale dagen, te weten:

 • Week tegen pesten – 27 september tot 1 oktober 2021
 • Week van respect – 8 tot 12 november 2021
 • Paarse vrijdag – 10 december 2021
 • Dag tegen racisme en discriminatie – 4 tot 8 april 2022
 • Week van diversiteit – 23 tot 27 mei 2022

Deze thema’s krijgen veel aandacht, zowel binnen als buiten de lessen op school en in  samenwerking met culturele instellingen in Arnhem. Daarnaast staan we op andere data vooral op social media stil bij andere belangrijke thema’s, zoals: 

 • Diversity day – 5 oktober 2021
 • Transgender gedenkdag – 20 november 2021
 • Intersex Awarness day – 26 oktober 2021
 • Transgender gedenkdag – 20 november 2021
 • Week van Autisme – 27 maart tot 4 april 2022
 • Begin Ramadan – 3 april 2022
 • Einde Ramadan & Suikerfeest – 2 mei 2022
 • Internationale vrouwendag – 8 maart 2022
InDifferent_013