InDifferent is een organisatie die als doel heeft dat elke school een inclusieve en inspirerende plek is, waar iedereen zichzelf kan zijn en zich op eigen wijze kan ontwikkelen, in veiligheid en vrijheid, ongeacht wie, hoe en wat je bent of wil zijn.

Helaas is de realiteit niet zo. Veel jongeren worden gepest, genegeerd of gediscrimineerd, of ze passen zichzelf aan om dit te voorkomen. Scholen zien dit probleem, maar ze hebben niet de tijd of de expertise om hier duurzaam iets aan te doen. InDifferent zet zich in om scholen hiermee te ondersteunen. 

Dat doen we door samen met jongeren te bedenken op welke manieren we de school veiliger en inclusiever kunnen maken. Samen bedenken we leuke en educatieve acties en activiteiten die zorgen voor meer kennis en acceptatie van etniciteit en cultuur, gender, sekse en seksualiteit, gezondheid, welzijn en conditie.

Tijdens de puberteit ontwikkelen jongeren zich fysiek, emotioneel en sociaal en creëren ze hun eigen identiteit. Een ondersteunende omgeving met steun van volwassenen en leeftijdsgenoten, toegang tot middelen en informatie, en begeleiding is cruciaal.

Scholen moeten daarom zorgen voor sociale veiligheid, inclusiviteit en pestpreventie om het welzijn en academisch succes van leerlingen te bevorderen. Zo voelen leerlingen zich veiliger en kunnen ze beter omgaan met stress en hebben ze minder kans op psychische problemen.

Het creëren van een veilige en inclusieve leeromgeving is belangrijk om het welzijn van alle leerlingen te waarborgen en hun betrokkenheid bij school te vergroten. InDifferent begeleidt scholen hierbij.

 

Bij InDifferent geloven we dat alle jongeren het recht hebben om zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen op een veilige en vrije manier, ongeacht wie ze zijn of wat hun achtergrond is. 

We geloven dat scholen zich in het curriculum niet alleen moeten focussen op academische prestaties, maar ook op de persoonlijke ontwikkeling en welzijn van elke leerling.Onze drijfveer komt voort uit de realiteit dat veel jongeren momenteel niet de ruimte en steun krijgen om hun eigen identiteit te ontdekken en uit te dragen op school. Dit kan leiden tot problemen zoals pesten, discriminatie, laag zelfbeeld, depressie en zelfs zelfmoordneigingen. Dit is onacceptabel en we willen hier iets aan doen.

 

We zijn ervan overtuigd dat het creëren van een inclusieve en veilige omgeving op school niet alleen de persoonlijke ontwikkeling van de studenten zal bevorderen, maar ook zal bijdragen aan een betere en harmonieuze samenleving als geheel.

Onze missie bij InDifferent is het ondersteunen van scholen bij het creëren van een inclusieve en veilige omgeving voor alle studenten. Onze aanpak om dit te bereiken is door samen te werken met jongeren en gebruik te maken van diverse jonge trainers die als rolmodel dienen voor de studenten. 

We streven ernaar om bij te dragen aan de kennis en acceptatie van diversiteit en de persoonlijke ontwikkeling van elke student door het implementeren van programma’s en activiteiten die bijdragen aan inclusiviteit. Onze inzet is gericht op het verbeteren van de schoolomgeving door middel van samenwerking en participatie van alle betrokkenen.

Dit zijn enkele van de inspirerende mensen die betrokken zijn bij InDifferent. 

Zij en alle anderen die actief betrokken zijn maken InDifferent tot wat het is en geven betekenis aan wat we doen. Ontmoet ons hele team!

Geïnteresseerd geraakt of heb je vragen? 
Vraag vrijblijvend onze informatiefolder aan