indifferent illustraties-04

Dat doen we door met jongeren te bedenken op welke manieren we de school veiliger en inclusiever kunnen maken. Samen bedenken we leuke en educatieve acties en activiteiten die zorgen voor meer kennis van actuele onderwerpen. 

Onze missie bij InDifferent is het ondersteunen van scholen bij het creëren van een inclusieve en veilige omgeving voor alle studenten.

Bij InDifferent geloven we dat alle jongeren het recht hebben om zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen op een veilige en vrije manier, ongeacht wie ze zijn of wat hun achtergrond is. 

We zijn gemotiveerd omdat we zien dat onze inzet werkt. We hebben in onze eigen schooltijd een initiatief als InDifferent gemist. 

InDifferent Sekseducatie maakt seksualiteit bespreekbaar en voorziet leerlingen van feitelijke informatie over seks en seksualiteit, zodat zij veilige en weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Twee trainers komen in de les, dit is gratis in Arnhem. 

Community Coaching richt zich op inclusieve gemeenschapsopbouw op scholen en het implementeren van programma’s die de inclusie bevorderen. Sluit je aan bij onze missie en werk samen met ons aan een betere toekomst voor jongeren.

Ons educatieve materiaal is gebaseerd op betrouwbare bronnen en is relevant voor de interesses van leerlingen. Het weerspiegelt de diversiteit van de samenleving en biedt meerdere perspectieven. Het stimuleert creativiteit en innovatie en is toegankelijk voor alle leerlingen.

InDifferent biedt een buitenschools programma dat is gericht op kunst en cultuur. Het bieden van kansen voor creatieve expressie, persoonlijke groei en sociale connectie is belangrijk voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jongeren. 

InDifferent betrekt leerlingen bij actuele thema’s op lokaal, nationaal en mondiaal niveau via campagnes en acties. Onze campagnes en acties worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de jongeren zelf. We stimuleren betrokkenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid en dragen bij aan persoonlijke ontwikkeling. 

InDifferent verzorgt scholing in de vorm van gastlessen, workshops, voordrachten, trainingen en cursussen voor bedrijven en organisaties die meer willen doen op het gebied van diversiteit en inclusie. 

Tijdens de puberteit ontwikkelen jongeren zich fysiek, emotioneel en sociaal en creëren ze hun eigen identiteit. Een ondersteunende omgeving met steun van volwassenen en leeftijdsgenoten, toegang tot middelen en informatie, en begeleiding is cruciaal. Scholen moeten daarom zorgen voor sociale veiligheid en inclusiviteit om het welzijn en academisch succes van leerlingen te bevorderen. Zo voelen leerlingen zich veiliger en kunnen ze beter omgaan met stress en hebben ze minder kans op psychische problemen.

 

De SDG’s van de Verenigde Naties zijn zeventien doelen om de wereld een betere plek te maken in 2030. InDifferent biedt invulling aan de SDG’s bij met name deze vier doelen: 

Doel 4 Kwaliteitsonderwijs

Scholieren doen kennis en vaardigheden op over duurzame ontwikkeling, duurzame levensstijlen, mensenrechten en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Scholen promoten een cultuur van vrede, geweldloosheid, diversiteit en mondiaal burgerschap. 

Doel 5 Gendergelijkheid

“Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet alleen een mensenrecht, maar ook de basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld”, aldus de Verenigde Naties.

Doel 10 Ongelijkheid verminderen

Economische groei moet inclusief zijn. Iedereen moet gelijke kansen hebben en betrokken worden bij alle sociale, economische en politieke aspecten van de maatschappij.

Doel 17 Samenwerken om doelen te behalen

Om alle doelen te behalen in 2030 moeten regeringen, bedrijven, burgers en organisaties samenwerken. Gezamenlijke principes en waarden, een gedeelde visie en gedeelde doelen zijn nodig op mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau.

 

InDifferent illustratie 002 Web

Geïnteresseerd geraakt of heb je vragen? 
Neem vrijblijvend contact met ons op.