InDifferent is een Arnhemse organisatie die als doel heeft dat elke school een inclusieve plek is waar iedereen gelijk is, in veiligheid en vrijheid, ongeacht etniciteit en cultuur, gender, sekse en seksualiteit, gezondheid, welzijn en conditie.

Een sociaal-culturele identiteit met gezamenlijke kenmerken als nationaliteit, verwantschap, religie, taal, fysieke kenmerken, cultuur of geschiedenis en de daaraan ontleende normen en waarden.

Iedereen heeft een gender, sekse en seksuele oriëntatie. Dit is niet altijd aan de buitenkant te zien.

Emotionele, fysieke, mentale en sociale handicaps en stoornissen zijn er in alle soorten en maten en kunnen grote invloed hebben op het dagelijkse leven.

De middelbare school is een plek waar meer gebeurt dan het leveren van prestaties en het behalen van een diploma. Het is eveneens een fase waarin jongeren door de puberteit op zoek gaan naar hun eigen identiteit. Voor de een is dit geen probleem, voor de ander is dit een ware worsteling. Dat kan veel verschillende oorzaken hebben: etniciteit en cultuur, gender, sekse en seksuele oriëntatie, gezondheid, welzijn en conditie, of andere oorzaken die misschien niet zichtbaar zijn, maar wel een negatief effect kunnen hebben op het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de jongere. Ook de actualiteit speelt een grote rol in zowel het wereldbeeld als het zelfbeeld van de jongere. 

Veel van deze jongeren vinden het lastig om over hun problemen te praten met leeftijdsgenoten, uit angst om niet te worden begrepen of zelfs gepest. Dit kan leiden tot een laag zelfbeeld, depressies, verslaving, problemen met leeftijdsgenoten en ouders, schooluitval en zelfs zelfmoordneigingen of -pogingen.

Scholen herkennen deze situatie, maar het ontbreekt aan tijd, expertise of vaardigheden om deze ontwikkelingen te integreren in het bestaande curriculum. Daarom is InDifferent er om scholen te ondersteunen bij hun aanpak.