InDifferent is een organisatie die als doel heeft dat elke school een inclusieve en inspirerende plek is, waar iedereen zichzelf kan zijn en zich op eigen wijze kan ontwikkelen, in veiligheid en vrijheid, ongeacht wie, hoe en wat je bent of wil zijn.

Helaas is de realiteit niet zo. Veel jongeren worden gepest, genegeerd of gediscrimineerd, of ze passen zichzelf aan om dit te voorkomen. Scholen zien dit probleem, maar ze hebben niet de tijd of de expertise om hier duurzaam iets aan te doen.

InDifferent zet zich in om scholen hiermee te ondersteunen.
Dat doen we door samen met jongeren te bedenken op welke manieren we de school veiliger en inclusiever kunnen maken. Samen bedenken we leuke en educatieve acties en activiteiten die zorgen voor meer kennis en acceptatie van etniciteit en cultuur, gender, sekse en seksualiteit, gezondheid, welzijn en conditie.

Een sociaal-culturele identiteit met gezamenlijke kenmerken als nationaliteit, verwantschap, religie, taal, fysieke kenmerken, cultuur of geschiedenis en de daaraan ontleende normen en waarden.

Iedereen heeft een gender, sekse en seksuele oriëntatie. Dit is niet altijd aan de buitenkant te zien.

Emotionele, fysieke, mentale en sociale handicaps en stoornissen zijn er in alle soorten en maten en kunnen grote invloed hebben op het dagelijkse leven.

De middelbare school is een plek waar meer gebeurt dan het leveren van prestaties en het behalen van een diploma. Het is eveneens een fase waarin jongeren door de puberteit op zoek gaan naar hun eigen identiteit. Voor de een is dit geen probleem, voor de ander is dit een ware worsteling. Dat kan veel verschillende oorzaken hebben: etniciteit en cultuur, gender, sekse en seksuele oriëntatie, gezondheid, welzijn en conditie, of andere oorzaken die misschien niet zichtbaar zijn, maar wel een negatief effect kunnen hebben op het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de jongere. Ook de actualiteit speelt een grote rol in zowel het wereldbeeld als het zelfbeeld van de jongere. 

Veel van deze jongeren vinden het lastig om over hun problemen te praten met leeftijdsgenoten, uit angst om niet te worden begrepen of zelfs gepest. Dit kan leiden tot een laag zelfbeeld, depressies, verslaving, problemen met leeftijdsgenoten en ouders, schooluitval en zelfs zelfmoordneigingen of -pogingen.

Scholen herkennen deze situatie, maar het ontbreekt aan tijd, expertise of vaardigheden om deze ontwikkelingen te integreren in het bestaande curriculum. Daarom is InDifferent er om scholen te ondersteunen bij hun aanpak.

Elke school is anders en heeft een eigen populatie met behoeften, wensen en uitdagingen. InDifferent biedt daarom maatwerk aan en denkt graag mee over manieren om de school inclusief te maken. Denk aan bijvoorbeeld:

 • het anti-pest beleid;
 • het diversiteitsbeleid;
 • het cultuurprogramma;
 • het CKV programma;
 • ouderparticipatie;
 • theatervoorstelling op school;
 • excursies;
 • regionale sportevenementen;
 • Arnhemse cultuurevenementen;
 • een naschools programma;
 • integratie van de actuele maatschappelijke thema’s in het curriculum;
 • docentenbegeleiding en -trainingen;
 • etc.

Dit zijn enkele van de inspirerende mensen die betrokken zijn bij InDifferent. Zij en alle anderen die actief betrokken zijn maken InDifferent tot wat het is en geven betekenis aan wat we doen. Ontmoet ons hele team!