WAT IS INDIFFERENT?

InDifferent ondersteunt scholen bij het aanpakken van Inclusie, diversiteit en respect.

Waarom?

De middelbare school is een plek waar meer gebeurt dan het leveren van prestaties en het behalen van een diploma. Het is eveneens een fase waarin leerlingen door de puberteit op zoek gaan naar hun eigen identiteit. Voor de een is dit geen probleem, voor de ander is dit een ware worsteling. Dat kan veel verschillende oorzaken hebben: etniciteit, gender, sekse, seksualiteit, fysieke, mentale of sociale afwijkingen, handicaps, stoornissen of andere oorzaken die misschien niet zichtbaar zijn, maar wel een negatief effect hebben op het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de leerling. Veel van deze leerlingen vinden het lastig om over hun problemen te praten met leeftijdsgenoten, uit angst om niet te worden begrepen of zelfs gepest. 

Dit kan leiden tot een laag zelfbeeld, depressies, verslaving, problemen met leeftijdsgenoten en ouders, schooluitval en zelfs zelfmoordneigingen of -pogingen.
Deze problematiek speelt niet enkel binnen schools maar is een belangrijk thema in de actualiteit. Op verschillende gebieden zien we emancipatiebewegingen ontstaan van minderheden die zich gediscrimineerd en niet erkend voelen. In toenemende mate wordt de noodzaak erkend om met deze onderwerpen aan de slag te gaan. Ook veel scholen herkennen deze situatie, maar het ontbreekt aan tijd, ruimte of expertise om deze ontwikkelingen te integreren in het bestaande curriculum.

Daarom is InDifferent er!

Het doel van InDifferent is dat elke school een inclusieve plek is waar iedereen gelijk is, in veiligheid en vrijheid, ongeacht etniciteit, gender, sekse, seksualiteit, fysieke, mentale of sociale gesteldheid of om welke reden dan ook.

Etniciteit & cultuur

Een sociaal-culturele identiteit met gezamenlijke kenmerken als nationaliteit, verwantschap, religie, taal, fysieke kenmerken, cultuur of geschiedenis en de daaraan ontleende normen en waarden.

Gender, sekse & seksuatiteit

Iedereen heeft een sekse, gender en seksuele oriëntatie. Dit is niet altijd aan de buitenkant te zien. We zijn feministen, dus voor juridische gelijkheid tussen de seksen. Tegen huiselijk en seksueel geweld.

Fysiek, mentaal & sociaal

Fysieke kenmerken, mentale gesteldheid en sociale omstandigheden zijn er in alle soorten en maten en hebben vaak grote invloed op het dagelijkse leven. Denk aan bijvoorbeeld afwijkingen, handicaps, ziekten en stoornissen zoals anorexia, autisme, depressies, angststoornissen, gehoor- of zichtbeperking. 

...of om welke reden dan ook

Er is geen reden om iemand buiten te sluiten, te intimideren, te pesten. Iedereen telt gelijkwaardig mee. 

InDifferent is voor inclusie, diversiteit en respect en tegen pesten, discriminatie en racisme.

Hoe is InDifferent ontstaan, waar staan we nu en wat zijn onze toekomstplannen?

Welke inspiratiebronnen ondersteunen het gedachtegoed, de methode en aanpak van InDifferent?

Waar komt onze naam vandaan? Wat is de betekenis?